Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendia NCN dla magistrantów z matematyki


Dostępne jest stypendium dla jednej lub dwóch osób I/II roku studiów magisterskich w projekcie Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary więcej
Dostępne są 1-2 stypendia dla magistrantów w projekcie
Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary finansowanym przez Narodowe Centrum
Nauki, kierowanym przez prof. Pawła Strzeleckiego.

Tematyka badań dotyczy nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego, rzędu drugiego i wyższych, pojawiających się na pograniczu geometrii różniczkowej, analizy, rachunku wariacyjnego i mających bliskie związki z pewnymi modelami współczesnej fizyki teoretycznej. Najważniejsze znane przykłady takich układów obejmują m.in. przekształcenia harmoniczne i p-harmoniczne, związane z nimi inne równania drugiego rzędu (np. równania powierzchni i hiperpowierzchni o zadanej średniej krzywiźnie, równania Ginzburga-Landaua w modelach nadprzewodnictwa), a także ich odpowiedniki wyższych rzędów, np. równania przekształceń biharmonicznych i poliharmonicznych.
 
Podejmujemy różnorodne pytania, dotyczące regularności lub częściowej regularności rozwiązan, a także niejednoznaczności rozwiązań i struktury zbioru osobliwego. W szczególności, jedna z hipotez badanych w projekcie orzeka, że pojawianie się osobliwości jest zjawiskiem typowym w ścisłym sensie tego słowa, nawet wówczas, gdy topologia warunków brzegowych nie wymusza osobliwości rozwiązań, a inna wiąże się z prostowalnością zbioru osobliwego.
 
Kandydat powinien:
- wykazywać zainteresowanie szeroko rozumianą analizą matematyczną, potwierdzone wynikami dotychczasowych studiów;
- wykazywać chęć podjęcia samodzielnej pracy badawczej (własne publikacje lub sukcesy w olipmiadach przedmiotowych będą dodatkowym atutem);
- sprawnie czytać i pisać w języku angielskim.

Warunki: środki projektu pozwalają na wypłacanie jednego lub dwóch stypendiów przez maksymalnie 24 miesiące łącznie, nie wcześniej niż od 1.10.2017 i nie później niż do 30.09.2019. Miesięczna wysokość stypendium to 1000 zł.

Sposób rekrutacji: zgłoszenia zawierające
 
1. Informację o średniej ocen z dotychczasowych studiów i szczegółowe dane o ocenach z przedmiotów analitycznych;
2. CV i krótki list motywacyjnych
3. Informację o kompetencjach językowych (rodzaj egzaminu, ocena) 
4. Informację  o matematyku, który w razie potrzeby mógłby udzielić kandydatowi  rekomendacji, 
 
można nadsyłać elektronicznie na adres kierownika projektu, do 8.10.2017 r. (do godziny 23:59:00 czasu warszawskiego) włącznie. Stypendystę wyłoni komisja, powołana przez prodziekana WMIM ds. badań naukowych.