Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

studia doktoranckie

 • Ta strona internetowa dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 2019 rokiem. Obecnie studia doktoranckie realizowane są przez Warszawską Szkołę Doktorską Matematyki i Informatyki: www.mimuw.edu.pl/wsdmi.

Programy studiów doktoranckich

Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

 • Studia doktoranckie trwają 4 lata i są prowadzone w dyscyplinach:

  • matematyka (specjalności: analiza, algebra, geometria, topologia, logika matematyczna, podstawy matematyki, matematyka stosowana)
  • informatyka

  Uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendium o wysokości zbliżonej do wynagrodzenia asystenta. Otrzymane stypendium obliguje do prowadzenia zajęć dydaktycznych (60 godzin rocznie). Stypendium to może przyznać jednostka prowadząca studia doktoranckie lub zakład pracy zatrudniający doktoranta. Uczestnikiem studiów może być także osoba, która nie uzyskała takiego stypendium. Doktorantom przysługuje szereg uprawnień pracowniczych. Doktoranci zamiejscowi mogą ubiegać się o miejsce w hotelu asystenckim. Egzamin kwalifikacyjny odbywa się w czerwcu.

  Kierownik: Paweł Traczyk

Program doktorancki „Descartes" (start w roku akademickim 2018/19)

 • Doktoranci (informatyka i matematyka) rozpoczynający od października 2018 roku studia doktoranckie na WMIM mogą być objęci dodatkowym wsparciem w
  ramach projektu „Descartes”.

  Planowane elementy wsparcia:

  • dodatkowe (prócz ustawowego) stypendium w wysokości 1500 zł/mc przez pierwsze 3 lata,
  • 18 000 zł premii po zakończeniu doktoratu w terminie,
  • krótkie staże zagraniczne.

  Projekt realizowany jest w konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim, jest kontynuacją projektu „Kartezjusz" rozpoczętego w zeszłym roku.
  Zaangażowane są 4 wydziały: nasz, fizyki oraz dwa ich odpowiedniki z Krakowa. Spoiwem będą semestralne dwudniowe spotkania.
  Zapraszamy do zapoznania się z informacją o rekrutacji na stronie.

  Termin składania dokumentów 20 wrzesień 2018 w pokoju 2090 w pani Katarzyny Kozakiewicz godz. 15:00.
  Zainteresowane osoby proszę o kontakt : p.mucha@mimuw.edu.pl

Program doktorancki „Kartezjusz" (start w roku akademickim 2017/18)

 • Program „Kartezjusz” przeznaczony jest dla osób rozpoczynających w październiku 2017 studia doktoranckie na jednym w Wydziałów:

  • Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Uniwersytet Warszawski),
  • Fizyki (Uniwersytet Warszawski),
  • Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Jagielloński),
  • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński).

  Program zawiera m.in. następujące elementy, uzupełniające normalny tryb:

  • dwudniowe seminarium odbywające się raz w semestrze (na przemian w Krakowie i Warszawie),
  • dwa krótkie wyjazdy zagraniczne (w czasie całych studiów) do instytucji wskazanych przez promotorów/opiekunów,
  • dodatkowy opiekun (mentor), wybierany na trzecim roku studiów doktoranckich (niezwiązany bezpośrednio z dziedziną doktoratu).

  więcej

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych

 • MISDoMP to czteroletnie interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone w ramach porozumienia między siedmioma wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Psychologii. Kształcenie doktorantów nauk matematyczno-przyrodniczych odbywa pod kierunkiem dwóch opiekunów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Doktoranci przygotowują pracę doktorską o charakterze interdyscyplinarnym. Studia dają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk w dyscyplinach określonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z uprawnieniami poszczególnych wydziałów.

Zakończone programy studiów

 • Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych

  Odbywają się w ośmiu ośrodkach naukowych w Polsce. Co roku jest kilka miejsc w każdej z jednostek. Chętni muszą zdać centralny egzamin pisemny.

  Stypendium na tych studiach jest wyższe niż na zwykłych (2500 zł netto miesięcznie), student ma nieco mniej zajęć do prowadzenia. Z ośmiu semestrów jeden musi spędzić w jednej z pozostałych siedmiu, wybranej przez siebie jednostce (przez ten okres stypendium jest o 1000 zł miesięcznie wyższe).

  W ramach tego programu można studiować również informatykę.

  Rekrutacja na ten program została zakończona.

 • Practical Approximation Algorithms (PAAl): studia doktoranckie w Rzymie we współpracy z Uniwersytetem Sapienza

  Studia doktoranckie w ramach projektu ERC Starting Grant Practical Approximation Algorithms. Studia trwają 3 lata na Wydziale Informatyki i Systemistyki Uniwersytetu Sapienza (http://www.dis.uniroma1.it) i pozwalają na zdobycie podwójnego doktoratu w Warszawie i Rzymie. Stypendium wynosi 1225 Euro netto.

 • Ph.D. Programme: Mathematical Methods in Natural Sciences

  Studia doktoranckie z zastosowań matematyki.

  Stypendium jest wyższe niż na „zwykłych” studiach.

  Rekrutacja na ten program została zakończona.