Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Zakład Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Zakład Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej (ZMFiU) jest jednostką Wydziału MIM UW, której zadaniem jest prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej w zakresie matematyki finansowej i aktuarialnej oraz innych metod nauk matematycznych znajdujących zastosowania w gospodarce rynkowej i naukach ekonomicznych. Do zadań Zakładu należy również utrzymywanie komunikacji i nawiązywanie współpracy w wymienionym zakresie między środowiskami akademickimi a osobami oraz instytucjami zaangażowanymi w działalność gospodarczą.

Główne kierunki działalności: instrumenty pochodne, niepewność w mikroekonomii, analiza portfelowa, wycena aktywów, stochastyczna i asymptotyczna stabilność równowag Nasha, gry na mniejszość, gry z continuum graczy, gry dynamiczne, teoria ryzyka, matematyka ubezpieczeń życiowych, teoria wiarogodności, metody numeryczne w finansach.

Władze

Pracownicy