Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

 

Skończony deterministyczny automat "krawiecki"


Prelegent: Zbigniew Bonikowski, Sebastian Sakowski, Jacek Waldmajer

2017-05-19 15:30

W referacie przedstawiony zostanie aparat formalny, w ramach którego zdefiniowano pewien skończony deterministyczny automat zwany automatem 'krawieckim'. Zaproponowany automat 'krawiecki' stanowi formalne ujęcie pewnego rodzaju biomolekularnego automatu wykorzystującego DNA, w którym obliczenia są prowadzone w myśl prac P.W.K. Rothemunda [1995] i Y. Benensona et all [2001]. Idea działania automatu osadzona jest na koncepcji naprzemiennego cięcia pewnych dwuniciowych fragmentów DNA wykorzystującego enzym restrykcyjny oraz łączenia pewnych dwuniciowych fragmentów DNA wykorzystującego enzym ligazę (por. Y. Benenson et all [2001], O. Unold et all [2004], M. Soreni et all [2005]).