Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2014-04-11, godz. 14:15, 5820

  Adam Krasuski

  Smart Fire Fighting - raport ze spotkania

  Na spotkaniu chciałbym przedstawić relację, wnioski i spostrzeżenia z warsztatów Smart Fire Fighting, które odbyły się dniach 24-25 marca w Arlington USA. Krótkie wprowadzanie w tematykę warsztatów: The fire service and other emergency first responders are currently benefiting from enhan...

 • 2014-04-04, godz. 14:15, 5820

  Michał Sapiński

  Semantyczna analiza ruchów cen instrumentów finansowych

  Tworzymy serwis internetowy skierowany do inwestorów obecnych na rynku w USA. Innowacyjnym elementem naszego serwisu jest narzędzie, które będzie w sposób automatyczny opisywać ruchy cen tak aby ułatwić użytkownikowi ich zrozumienie oraz jednocześnie pozwolić wygenerować nowe pomysły in...

 • 2014-03-21, godz. 14:15, 5820

  Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)

  Trzy przykłady problemów zapewne NP-trudnych z dziedzin przetwarzania i eksploracji danych

  Przedstawię przykłady trzech obszarów problemów optymalizacyjnych, które najprawdopodobniej są NP-trudne, lecz których NP-trudność nie jest jeszcze udowodniona. Pierwszy przykład dotyczy wyznaczania z danych przybliżonych sieci Bayesowskich o minimalnej liczbie krawędzi, czyli minimalny...

 • 2014-03-14, godz. 14:15, 5820

  Marcin Wolski

  Wiedza z perspektywy zbiorów przybliżonych

         Celem referatu jest "update" artykułu Z. Pawlaka "Wiedza z perspektywy zbiorów przybliżonych" (1992), tj. aktualizacja definicji  podstawowych terminów/warstw 'wiedza', 'informacja', 'dane' (które w literaturze o zbiorach przybliżonych często używane są z...

 • 2014-03-07, godz. 14:15, 5820

  Łukasz Puławski

  Wykrywanie wzorców strukturalno-czasowych w procesie wytwarzania oprogramowania

           W mojej pracy badawczej zajmuję się wykrywaniem wzorców strukturalnych w kodzie źródłowym programów komputerowych, a także wzorców temporalnych w procesie wytwarzania oprogramowania. Strukturę kodu źródłowego można formalnie ...

 • 2014-02-28, godz. 15:00, 5820

  Soma Dutta (The Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India)

  CONSEQUENCE AND INCONSISTENCY: PARACONSISTENT LOGICS

  Classically the notions of consequence and inconsistency are interwoven. That is, considering one as the primitive notion the other can be derived. This equivalence depends on the notions of absolute inconsistency and negation inconsistency, which are equivalent in classical scenario. Absolute incon...

 • 2014-02-28, godz. 14:15, 5820

  Soma Dutta (The Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India)

  LOGICS OF GRADED CONSEQUENCE

  Pelta [6]: Until now the construction of superficial many-valued logics, that is, logics with an arbitrary number (bigger than two) of truth values but always incorporating a binary consequence relation, has prevailed in investigations of logical many valuedness.             It seems hum...

 • 2014-02-21, godz. 14:15, 5820

  Paweł Gora (Uniwersytet Warszawski)

  Adaptacyjna optymalizacja ruchu drogowego w mieście

  Na seminarium opowiem o najnowszych wynikach moich badań dotyczących adaptacyjnej optymalizacji ruchu pojazdów w mieście, m.in. o opracowywanych algorytmach dla problemu Traffic Light Setting i wnioskach z przeprowadzonych eksperymentów. Omówię ...

 • 2014-01-24, godz. 14:15, 5820

  Andrzej Janusz (Uniwersytet Warszawski)

  Metody zbiorów przybliżonych w uczeniu się podobieństwa z wielowymiarowych zbiorów danych

  Zapraszamy na kolejną odsłonę referatu będącego przygotowaniem do obrony pracy doktorskiej.Ponadto zostaną przedstawione najnowsze wiadomości dotyczące konferencji WIC 2014, która odbędzie się w sierpniu w Warszawie:http://wic2014.mimuw.edu.pl/...

 • 2014-01-17, godz. 14:15, 5820

  Andrzej Janusz

  Metody zbiorów przybliżonych w uczeniu się podobieństwa z wielowymiarowych zbiorów danych

  Tematem mojej prezentacji będzie pojęcie podobieństwa w analizie danych, a w szczególności problem uczenia się relacji podobieństwa na podstawie danych o dużej liczbie atrybutów. Pojęcie to pełni istotną rolę w dziedzinach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Jest ono powszech...

Strony