Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2010-05-28, godz. 14:15, 5820

  Jan Doroszewski

  Semantyczny model wiedzy medycznej

  Przez pojęcie semantycznego modelu wiedzy medycznej rozumiem system znaków językowych stanowiących hipotetyczną, uproszczoną i uporządkowaną reprezentację wiedzy medycznej, pośrednio – fragmentu rzeczywistości. Celem badań związanych z tym modelem jest próba stworzenia ram pojęciowy...

 • 2010-05-21, godz. 14:15, 5820

  Karol Kreński

  Automatyczna annotacja opisów akcji w Państwowej Straży Pożarnej

  W PSP używany jest system ewidencji meldunków zawierający m.in. sekcje opisowe w jezyku naturalnym. Przeszukiwanie takich sekcji jest kłopotliwe, a usprawnieniem może być wprowadzenie automatycznej annotacji na zasadzie bag-of-words. Pierwszym etapem badan będzie utworzenie kontrolowanego sł...

 • 2010-05-14, godz. 14:15, 5820

  dr Marcin Sydow (PJWSTK)

  Dywersyfikacja wyników w wyszukiwaniu informacji

  Podstawowym klasycznym zalozeniem przy obliczaniu porzadku wyników w wyszukiwarkach jest zalozenie o niezaleznosci przydatnosci poszczególnych wyników w odpowiedzi na zapytanie uzytkownika (ang. Independent Relevance Assumption). Wyniki prezentuje sie wtedy w nierosnacej kolejnosci dopasowania do...

 • 2010-04-30, godz. 14:15, 5820

  Nguyen Hung Son (Uniwersytet Warszawski)

  On scalibility of rough set methods

  We summarize some previously known scalable methods and present one of the latest scalable rough set classifiers. The proposed solution is based on the relationship between rough sets and association discovering methods, which has been described in our previous papers. In this paper, the set of deci...

 • 2010-04-23, godz. 14:15, 5820

  Jan Bazan

  Dyskusja o projekcie dotyczącym skalowaności RoughICE, w szczególności o metodach wykrywania procesów z danych

  Najbliższe seminarium będzie poświęcone dyskusji na temat dalszego rozwojubiblioteki RoughICE-lib.Na początku seminarium pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na tematdotychczasowych projektów związanych z bibliotekami oprogramowaniarealizowanymi w Zespole Pana Profesora Skowrona, w tym o b...

 • 2010-04-16, godz. 14:15, 5820

  Paweł Betliński

  Lokalne odkrywanie struktury sieci bayesowskiej

  Referat docelowo zilustruje nowe podejście służące wspomaganiu uczenia struktury sieci bayesowskiej.W skrócie rzecz ujmując chodzi o to, by próbować zidentyfikować strukturę sieci opartej na pełnym zbiorze atrybutów poprzez analizę wielu struktur mniejszych sieci opartych na losowych...

 • 2010-03-19, godz. 14:15, 5820

  Projekt nt. skalowalności metod eksploracji danych

  Na nalbliższym seminarium planujemy dyskusję nad nowym projektem dotyczącym skalowalnosci metod w eksploracji danych....

 • 2010-03-12, godz. 14:15, 5820

  Piotr Majewski (Uniwersytet Warszawski)

  Rozpoznawanie mowy ciągłej z wykorzystaniem modeli językowych specyficznych dla języka polskiego

  Referat poświęcony będzie modelom językowym - rozumianym jako modele probabilistyczne określające prawdopodobieństwo wystąpienia wyrazu w kontekście wyrazów go poprzedzających - uwzględniających specyfikę języka polskiego. Modele takie są przydatne w zadaniach rozpoznawania mowy cią...

 • 2010-03-05, godz. 14:15, 5820

  Wojciech Turek (EAIiE AGH)

  Agentowy system wielomodelowy do zarządzania grupą robotów mobilnych

  Metody wykorzystania robotów mobilnych oraz grup współpracujących robotów mobilnych są jednymi z najbardziej obiecujących wyzwań stojących przed współczesnymi naukami technicznymi. Mimo znaczących postępów w dziedzinie konstruowania robotów mobilnych, ich praktyczne zastosowania ciąg...

 • 2010-02-26, godz. 15:00, 5820

  Jan Bazan

  Wybrane metody wykorzystywania wiedzy dziedzinowej do konstrukcji algorytmów

  Metody wykrywania procesów z danych.W miarę rozwoju zastosowań gwałtownie rośnie nie tylko rozmiar gromadzonychdanych, ale również złożoność pojęć i zjawisk, których one dotyczą. Wszczególności dane te coraz częściej dotyczą złożonych procesów, które niepoddają się klasyczn...

Strony