Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2011-03-18, godz. 14:15, 5820

  Jan Doroszewski

  SEMANTYCZNY MODEL WIEDZY MEDYCZNEJ

  1) Definicja, cele, charakterystyka Semantyczny model wiedzy medycznej jest to opis hipotetycznej struktury wiedzy medycznej i stosowanego w medycynie sposobu rozumowania za pomocą uproszczonego i uporządkowanego języka typu naturalnego ukazujący podstawowe znaczenie twierdzeń medycznych w ró...

 • 2011-03-11, godz. 14:15, 5820

  Anna Gomolińska (Instytut Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku)

  ZBIORY PRZYBLIŻONE W OBLICZENIACH GRANULARNYCH

  Teoria zbiorów przybliżonych, zapoczątkowana przez Zdzisława Pawlaka w latach 80. ubiegłego wieku i rozwijana przez szereg lat przez jej twórcę Z. Pawlaka i wielu innych badaczy, stanowi teoretyczną podstawę różnych metod i narzędzi informatycznych dla przybliżonej analizy i syntezy poj...

 • 2011-03-04, godz. 14:15, 5820

  Andrzej Skowron (Uniwersytet Warszawski)

  Sprawozdanie z warsztatów: "Hot trends in CS" / Podstawy obliczeń bazujących na percepcji.

 • 2011-02-25, godz. 14:15, 5820

  Piotr Wasilewski (Uniwersytet Warszawski)

  Ku semantycznej ocenie wyszukiwania informacji

  W pierwszej części referatu zostaną omówione podstawowe pojęcia wyszukiwania informacji wraz z elementami oceniania efektywności wyszukiwania informacji (WI). Następnie zostaną przedstawione wybrane niesemantyczne miary oceny efektywności WI. W drugiej części referatu zostanie zaproponowa...

 • 2011-02-18, godz. 14:15, 5820

  Joanna Świetlicka

  Automatyczne streszczanie tekstów

  Pierwsza część prezentacji poświęcona będzie wprowadzeniu do tematykiautomatycznego streszczania. Omówię ogólną architekturę systemówstreszczających, kolejne etapy ich działania oraz najczęściejstosowane techniki. Druga część referatu dotyczyć będziezaimplementowanego przeze mni...

 • 2011-01-21, godz. 14:15, 5820

  Piotr Grochowalski (Uniwersytet Rzeszowski)

  O reprezentacji wiedzy i metodach automatycznego wyszukiwania informacji w bibliograficznych bazach danych

  Na seminarium zaprezentowane zostanie nowe podejście do wyszukiwania informacji w bibliograficznych bazach danych oparte na teorii zbiorów przybliżonych i wiedzy dziedzinowej. Dodatkowa wiedza o poszukiwanej informacji jest reprezentowana w postaci dwóch rodzajów ontologii:  ontologii ogólnej...

 • 2011-01-14, godz. 14:15, 5820

  Paweł Betliński

  Aproksymacja otoczki Markowa

  Referat będzie poświęcony istotnemu pojęciu w dziedzinie sieci  bayesowskich i nie tylko - otoczce Markowa (ang. Markov blanket, w  języku polskim najczęściej spotykane jest bezpośrednie tłumaczenie:  koc Markowa). Dla wektora zmiennych losowych A, a w praktyce dla A -  zbioru atrybutó...

 • 2011-01-07, godz. 14:15, 5820

  Dyskusja o projekcie SYNAT

  Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad wyszukiwarką internetową rozwijaną w ramach projektu SYNAT....

 • 2010-12-22, godz. 12:00, 5820

  Spotkanie Świąteczne

  Szanowni Uczestnicy i Sympatycy Seminarium, Mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie świąteczne, które odbędzie się we środę 22 grudnia 2010, w klubie pracowniczym Wydziału MIM UW, w godzinach 12-15.Spotkanie dla uczestników seminarium i wydziałowej części projektu SYNAT.Planow...

 • 2010-12-10, godz. 14:15, 5820

  Marcin Kowalski (Uniwersytet Warszawski)

  Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w optymalizacji granularnego RDBMS

  Na seminarium poruszony zostanie problem wykorzystywania wiedzy dziedzinowej w relacyjnych systemach zarządzania bazami danych (RDBMS) w optymalizacji składowania danych, dostępu do nich oraz ich użycia. W szczególności zaprezentowane zostanie nowe podejście do wykorzystywania wiedzy o strukt...

Strony