Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

Seminarium badawcze poświęcone tematyce wnioskowań aproksymacyjnych, w szczególności problemom i metodom aproksymacji złożonych pojęć z danych eksperymentalnych i wiedzy dziedzinowej.

Z początkiem roku akademickiego 2021/22 seminarium przekształciło się w "Seminarium Systemy Inteligentne".


Lista referatów

 • 2011-05-27, godz. 14:15, 5820

  Piotr Kosiuczenko (Instytutu Systemów Informatycznych WAT)

  Metody inżynierii oprogramowania w konstrukcji systemu wspierającego diagnostykę i leczenie pacjenta

  Systemy informatyczne stały się nieodłączną częścią współczesnej medycyny. Diagnozowanie chorób i leczenie pacjenta wymagają zwykle przeprowadzenia badań, czasem rozlicznych i skomplikowanych, oraz interpretacji ich wyników. Konieczna jest tu odpowiednia interpretacja wyników i zarzą...

 • 2011-05-20, godz. 14:15, 5820

  Dominik Ślęzak, Sebastian Widz

  Zespoły Klasyfikatorów Regułowych: Podejście Inspirowane Metodami Zbiorów Przybliżonych

  We consider a rough-set-inspired framework for deriving feature subset ensembles from data. Each of feature subsets yields a single classifier, basically by generating its corresponding if-then decision rules from the training data. Feature subsets are extracted according to a simple randomized algo...

 • 2011-05-19, godz. 10:30, 5070

  John Oommen (Carleton University, Kanada)

  Learning Automata-based Intelligent Tutorial-like Systems

  Learning Automata-based Intelligent Tutorial-like Systems   John Oommen Chancellor's Professor School of Computer Science Carleton University Ottawa ON K1S 5B6 Canada   CZWARTEK, 19 MAJA, GODZ. 10:30, SALA 5070     STRESZCZENIE   The aim of this pioneering research is to study, ...

 • 2011-05-13, godz. 14:15, 5820

  Sinh Hoa Nguyen, Grzegorz Jaśkiewicz, Wojciech Świeboda (Uniwersytet Warszawski)

  Grupowanie wyników wyszukiwania

  Podczas prezentacji omówimy algorytm LINGO zaimplementowanyw systemie Carrot2, pokażemy jak w modelu wektorowym uwzględnić dodatkoweinformacje o dokumentach i pokażemy wyniki wtępnych eksperymentówgdy te dodatkowe informacje dotyczą cytowań prac....

 • 2011-05-12, godz. 16:15, 5440

  Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz (University of Alberta, Edmonton, Canada)

  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W MODELOWANIU SYSTEMÓW

  ZAPRASZAMY NA ODCZYT   12 maja (CZWARTEK) 2011 roku, Banacha 2 , MIMUW, sala 5440, godz. 16:15   ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W MODELOWANIU SYSTEMÓW Optymalizacja alokacji informacji ziarnistej   Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz Department of Electrical and Computer Engineering, Universit...

 • 2011-05-09, godz. 14:15, 5820

  Guoyin Wang (Chongqing University of Posts and Telecommunications)

  3DM: DOMAIN-ORIENTED DATA-DRIVEN DATA MINING

  ZAPRASZAMY NA WYKŁAD 9 maja (PONIEDZIAŁEK) 2011, godz. 14:15, sala 4420, Wydział MIMUW, Banacha 2 3DM: DOMAIN-ORIENTED DATA-DRIVEN DATA MININGGuoyin WangInstitute of Computer Science and Technology, Chongqing University of Posts and TelecommunicationsChongqing, 400065, China P. R. , e-mail: wangg...

 • 2011-05-06, godz. 14:15, 5820

  Andrzej Janusz

  Semantyczne grupowanie dokumentow o tematyce zbiorow przyblizonych przy uzyciu wiedzy z DBPedii

  Tematem mojej prezentacji bedzie problem semantycznego grupowaniadokumentow tekstowych. W czasie wystapienia omowie metodereprezentacji tekstow przez wektory asocjacji z pojeciami pochodzacymiz zewnetrznej bazy wiedzy (Explicit Semantic Analysis). Przedstawierowniez wyniki eksperymentu, w ktorym met...

 • 2011-04-08, godz. 14:15, 5820

  Marcin Szczuka (Uniwersytet Warszawski)

  Crowdsourcing - czyli jak skłonić tłum by pracował dla Ciebie?

  Crowdsourcing, termin pochodzący od angielskiego "Outsourcing to the Crowd" to relatywnie młody paradygmat realizacji obliczeń (zadań obliczeniowych). Główna idea to wykorzystanie wyspecjalizowanych serwisów   internetowych do przekazywania grupie osób (Crowd) zadań obliczeniowyc...

 • 2011-04-01, godz. 14:15, 5820

  Marek Krótkiewicz (Uniwersytet Opolski)

  Szkieletowy System Semantycznej Bazy Wiedzy

       Celem referatu jest przedstawienie aktualnego stanu prac nad pewnym systemem z dziedziny inżynierii wiedzy, w której szczególny nacisk położono na aspekty semantyczne bazy wiedzy. Z założenia system ten jest systemem szkieletowym tzn. nie odnosi się on do konktretnej dziedziny wiedz...

 • 2011-03-25, godz. 14:15, 5820

  dr inż. Adam Krasuski

  System decyzyjny dla Państwowej Straży Pożarnej z modułem adaptacji rozwiązań

  W pierwszej części wystąpienia zaprezentowany zostanie system ewidencji zdarzeń (EWID) wykorzystywany obecnie przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Omówiona zostanie struktura bazy danych oraz problemy z szerszym wykorzystaniem omawianego systemu. W kolejnej części zaprezentowane zosta...

Strony