Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium „Topologia algebraiczna”

Cotygodniowe seminarium badawcze


Lista referatów

 • 2018-12-04, godz. 16:15, 4070

  Andrzej Weber (MiMUW)

  Klasy charakterystyczne klatek Schuberta i działania algebr typu Hecke.

  Badamy różnego rodzaju klasy charakterystyczne klatek Schuberta w uogólnionej przestrzeni flag G/B. Zaczniemy od przypomnienia klasycznego twierdzenie Bernsteina-Galfanda-Gelfanda mówiącego, że klasy podstawowe rozmaitości Schuberta mogą być obliczone za pomocą działania...

 • 2018-11-27, godz. 16:15, 4070

  Andrzej Szczepański (UG)

  Płaskie rozmaitości z reprezentacją holonomii typu kwaternionowego

  Z każda rozmiatością płaską M jest związana tzw. reprezentacja holonomii h:G --> GL(n,Z), gdzie G jest skończoną grupą holonomii rozmaitosci M. Z teorii reprezentacji wiadomo, ze każda rzeczywista reprezentacja nieprzywiedlna grupy skonczonej jest typu rzeczywistego, zespolonego lub kwa...

 • 2018-11-20, godz. 16:15, 4070

  Piotr Kowalski (UWr)

  Snopy różnicowe i ich kohomologie

  Abstrakt: Wspólna praca z M. Chałupnikiem. Rozwijamy teorię snopów nad sitem Grothendiecka z endomorfizmem. Pokazujemy, że odpowiednie kategorie są abelowe i mają dostatecznie wiele obiektów injektywnych. Następnie używamy otrzymanych różnicowych kohomologii...

 • 2018-11-13, godz. 16:15, 4070

  Wojciech Politarczyk (MIMUW)

  Equivariant Khovanov homotopy type

  Given a link L in S^3, Lipshitz and Sarkar constructed a suspension spectrum X_L whose stable homotopy type is an invariant of L. When the link is periodic, i.e. it admits a special type of rotational symmetry, it is natural to ask whether this symmetry descends to X_L. In may talk I will sketch ...

 • 2018-10-23, godz. 16:15, 4070

  Sławomir Kolasiński (MiMUW)

  Ellipticity in geometric variational problems

   Ellipticity in geometric variational problems is a feature of a functional, defined on geometric objects (e.g. currents), which allows to prove existence and regularity of minimizers. The geometric objects we are dealing with are basically just d-dimensional subsets S of ℝⁿ and the functio...

 • 2018-10-09, godz. 16:15, 4070

  Agnieszka Bodzenta (MIMUW)

  Kategoria najwyższych wag

 • 2018-06-07, godz. 16:15, 4070

  Jan Spaliński (PW)

  Morse-type functions, extended persistence diagrams and the Mapper - some recent results by M. Carriere and S. Oudot.

 • 2018-05-24, godz. 16:15, 4070

  Tadeusz Januszkiewicz (IMPAN)

  Tree-diagonalne rozmaitości toryczne.

 • 2018-05-17, godz. 16:15, 4070

  Tomasz Maszczyk (MIMUW)

  Hopf-cyclic versus Kadison-relative cyclic homology of instantons

  For noncommutative principal bundles corresponding to Hopf-Galois extensions Jara and Stefan established an isomorphism between the relative cyclic homology and a cyclic dual Hopf-cyclic homology with appropriate stable anti-Yetter-Drinfeld coefficients. However, known noncommutative deformations...

 • 2018-05-10, godz. 14:15, 4060

  Adam Parusiński (Nicea)

  Towards intersection homology theory for real algebraic varieties

  We present a definition of intersection homology for real algebraic varieties that is analogous to Goresky and MacPherson’s original definition of intersection homology for complex varieties. This definition is not purely topological and uses the algebraic variety structure. We show that it ha...

Strony