Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2018-11-15, godz. 12:15, 3260

  Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania momentów chaosów gaussowskich rzędu 2 o wartościach w przestrzeni Banacha

  Omówimy problem dwustronnego szacowania momentów zmiennej S=GAG^T, gdzie G to standardowy wektor normalny, natomiast A to macierz o wyrazach z przestrzeni Banacha. Zaprezentujemy hipotezę  dotyczącą dwustronnego oszacowania oraz pokażemy, że zachodzi ona z dokładnością do ...

 • 2018-11-08, godz. 12:15, 3260

  Marta Strzelecka (Uniwersytet Warszawski)

  O statystykach pozycyjnych wektorów log-wklęsłych

  Przez k-maksimum wektora w R^n rozumiemy jego k-tą największą współrzędną (czyli k-tą statystykę pozycyjną), a przez k-minimum -- jego k-tą najmniejszą współrzędną. Podamy dwustronne oszacowania średnich k-maksimum i sumy k największych współrzędnych izotropowe...

 • 2018-10-25, godz. 12:15, 3260

  Grzegorz Głowienko (Uniwersytet Warszawski)

  O hipotezie KLS i wynikach dla uogólnionych kul Orlicza

  Jak w optymalny sposób przeciąć ciało wypukłe w R^N na dwie części o jednakowej objętości tak by N-1 wymiarowa miara powierzchni tego cięcia była możliwie jak najmniejsza? Hipoteza KLS (Kannan, Lovasz, Simonovits) głosi, że w przypadku dowolnego ciała wypukłego w pozycji izotro...

 • 2018-10-18, godz. 12:15, 3260

  Bartłomiej Polaczyk (Uniwersytet Warszawski)

  Koncentracja dla wielomianów w modelu Isinga

  Przedstawię wyniki dotyczące koncentracji dla modelu Isinga przy założeniu tzw. warunku Dobrushina. Zacznę od koncentracji wielopoziomowej dla wielomianów. Pokazane oszacowania będą miały tę samą postać, co ich odpowiedniki dla zmiennych Gaussowskich - w szczególności dla...

 • 2018-10-11, godz. 12:15, 3260

  Witold Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)

  Ogony rozwiązań równania stochastycznego X=AX+B z macierzami trójkątnymi

  Twierdzenie Kestena z 1973 roku określa asymptotykę ogona rozkładu dla rozwiązania X równania stochastycznego X=AX+B, gdzie A jest macierzą losową spełniającą tzw. warunek Kestena: A^n ma wszystkie wyrazy ściśle dodatnie dla pewnego n. Przedmiotem referatu będzie analogon twierdze...

 • 2018-06-14, godz. 12:15, 3260

  Michał Kotowski (Uniwersytet Warszawski)

  Cykle makroskopowe w procesie wymiany i kwantowym modelu Heisenberga na grafie Hamminga

  Tematem referatu będą permutacje losowe pochodzące z procesu wymiany (interchange process) i jego uogólnienia, związanego z pochodzącym z fizyki statystycznej kwantowym modelem Heisenberga, na dwuwymiarowym grafie Hamminga. Dowodzimy istnienia przejścia fazowego - dla dostatecznich d...

 • 2018-06-07, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania norm Z_p wektorów losowych

  Każdy n-wymiarowy wektor losowy X o skończonym p-tym momencie definiuje normę na R^n zadaną jako norma L_p kombinacji liniowych współrzędnych X oraz normę do niej dualną, oznaczaną przez Z_p(X). Normy Z_p i związane z nimi kule (ang. L_p-centroid bodies) pojawiają się często w ge...

 • 2018-05-17, godz. 12:15, 3260

  Ivan Yaroslavtsev (TU Delft)

  The Hilbert transform and orthogonal martingales in Banach spaces

  Recently Banuelos and Kwaśnicki showed that the $L^p$-norms of the periodic Hilbert transform and the discrete Hilbert transform coincide for all $1<p<\infty$, which used to be an open problem for past 90 years. One of the key tools exploited by them was the $L^p$-estimate forreal-valued diff...

 • 2018-05-10, godz. 12:15, 3260

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówność Rosenthala dla sum nieprzemiennych niezależnych operatorów

  Celem odczytu będzie przedstawienie nierówności Rosenthala w kontekście nieprzemiennym, ze stałą optymalnego rzędu p/log p dla p dążącego do nieskończoności. Dowód będzie się opierał na stosownych modyfikacjach klasycznych argumentów pochodzących z pracy Johnsona,...

 • 2018-04-26, godz. 12:15, 3260

  Marcin Kotowski (Uniwersytet Warszawski)

  Fluktuacje typu Tracy'-ego-Widoma dla losowych operatorów Schroedingera w dwóch wymiarach

  Będziemy badać najmniejsze co do modułu wartości własne pewnego losowego operatora Schroedingera (RSO) na kracie sześciokątnej. Okazuje się, że korzystając z kombinatorycznego odwzorowania można owe wartości własne powiązać z sumami statystycznymi wystepującymi w modelach losowych po...

Strony