Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2003-05-22, godz. 12:15, 5850

  Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)

  Czas lokalny przeciec niezaleznych d-wymiarowych procesow a SILT procesu gestosci.

  Gdy Hd...

 • 2003-05-08, godz. 12:15, 5850

  Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania momentów i ogonów dla chaosu rademacherowego

  W odczycie przedstawię wyniki z pracy R. Blei i S. Jansona pt. "Rademacher chaos: tail estimates vs limit theorems". Autorzy rozpatrują chaos rademacherowy indeksowany przez zbiór posiadający tzw. wymiar ułamkowy; otrzymują oszacowania ogonów dla skończonych, unormowanych sum oraz twierdzeni...

 • 2003-04-24, godz. 12:15, 3140

  Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)

  Własność Matsumoto-Yor'a

  W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta i macierzow...

 • 2003-04-03, godz. 12:15, 5850

  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)

  Ruch Browna w środowisku poissonowskim

  Niech $(\{w\in C(\QTR{Bbb}{R_{+}}\rightarrow \QTR{Bbb}{R}^{d})\},\QTR{cal}{F},P)$ będzie ruchem Browna w $\QTR{Bbb}{R}^{d}$ i niech $\eta $ będzie miarą Poissonowską na $\QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}$ z intensywnością będęcą miarą Lebesgue'a. Rozważmy ,,kiełbaskę Wienera \EQN{...

 • 2003-03-27, godz. 12:15, 5850

  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania dla wartosci oczekiwanej normy losowej macierzy Toeplitza.

  Zamierzam pokazać, ze dla losowej macierzy Toeplitza $T_n$, zachodzą następujące oszacowania na jej normę $$ C^{-1}sqrt(nlogn)...

 • 2003-03-20, godz. 12:15, 3140

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Identyfikacja granicy w Prawie Iterowanego Logarytmu dla U-statystyk rzędu dwa

  Przedstawimy wyniki ze wspólnej pracy z S.Kwapieniem, K.Oleszkiewiczem i J.Zinnem dotyczące Prawa Iterowanego Logarytmu (PIL) dla U-statystyk rzędu dwa. Od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne by zachodziło PIL, ale granicę można wyznaczyć tylko z dokładnością do stałej...

 • 2003-03-06, godz. 12:15, 5850

  Włodzimierz Bryc (University of Cincinnati)

  Metoda funkcjonałów Varadhana w teorii wielkich odchyleń

  Istnieje kilka alternatywnych podejść do analizy wielkich odchyleń. Tematem wykładu jest pewna mniej szeroko znana metoda dowodzenia twierdzeń o wielkich odchyleniach w sformułowaniu pochodzącym od Varadhana. Zaletą podejścia jest prawie natychmiastowy dowód wielu klasycznych twierdze...

 • 2003-02-27, godz. 12:15, 5850

  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowanie liczby kopii małych podgrafów w grafie losowym

  Omówione zostaną wyniki uzyskane wspólnie ze Svante Jansonem (Uppsala) i Andrzejem Rucińskim (Poznań), dotyczące zliczania kopii ustalonego małego grafu w grafie losowym G(n,p). Jeśli np. X oznacza liczbę trójkątów w G(n,p) i p>1/n, to udowodnimy, że P(X>2EX) < exp (-C p^2 n^2), gdzie C...

 • 2002-12-12, godz. 12:15, 3140

  Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)

  Oszacowania momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu

  Odczyt będzie poświęcony dowodowi oszacowań momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu tzn. zmiennych postaci \sum a_{i_{1},...,i_{d}} X_{i_{1}}^{(1)}...X_{i_{d}}^{(d)} gdzie zmienne X_{i_{1}}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)} są niezależne. Uzyskane szacowania będą dotyczyły przypadku, gdy X...

Strony