Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

Cotygodniowe seminarium badawcze.


Lista referatów

 • 2018-04-19, godz. 12:15, 3260

  Cyril Roberto (Université Paris Ouest Nanterre la Défense)

  log Hessian estimates and the Talagrand Conjecture

  Motivated by Talagrand's conjecture about the regularization effect of the Ornstein-Uhlenbeck semi-group, we investigate lower bounds on the log Hessian of a family of diffusion semi-group (essentially perturbation of the Ornstein-Uhlenbeck semi-group) and prove that the conjecture holds. On the...

 • 2018-04-12, godz. 12:15, 3260

  Łukasz Treszczotko (Uniwersytet Warszawski)

  Stabilne procesy samopodobne o nieskończonej wariancji jako granice czasów przebywania układów cząstek.

  Rozważamy układ cząstek z wagami o ciężkich ogonach i ich granice po przeskalowaniu czasu. Cząstki poruszają się niezależnymi, asymptotycznie alfa-stabilnymi procesami Levy'ego a ich pozycje początkowe dane są przez proces punktowy Poissona. W granicy otrzymujemy kilka niedawno odkryt...

 • 2018-04-05, godz. 12:15, 3260

  Radosław Adamczak (Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski)

  Własności spektralne losowych operatorów splotu na dużych grupach skończonych

  Omówię asymptotyczne zachowanie miar spektralnych macierzy losowych opisujących operator splotu z losową funkcją (zadaną przez niezależne zespolone zmienne losowe) na grupie skończonej o rzędzie dążącym do nieskończoności. Rozpocznę od krótkiego przedstawienia twierdzeń ...

 • 2018-03-22, godz. 12:15, 3260

  Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)

  Problem momentów dla symetrycznych funkcji log-wklęsłych na prostej

  Niech p_1,...,p_n > -1 będą ustalonymi liczbami rzeczywistymi. Podczas referatu podam charakteryzację ciągów m_1,...,m_n o następującej własności: istnieje symetryczna funkcja log-wklęsła f:R-->R, której (p_i)-ty moment jest równy m_i dla i=1,...,n. Praca wsp&oac...

 • 2018-03-15, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Normy Schattena macierzy gaussowskich o niezależnych współczynnikach

  W poprzednim odczycie omówiłem dwustronne oszacowania wartości średniej normy operatorowej macierzy o niezależnych współczynnikach gaussowskich. Tym razem pokażę, że podobne oszacowania zachodzą dla norm Schattena oraz, jeśli czas pozwoli, przedyskutuję uogólnienia na...

 • 2018-03-08, godz. 12:15, 3260

  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

  Rozwiązanie problemu tensoryzacji silnej dominacji wektorów losowych

  Pokażemy, że jeśli dla ciągu wektorów w przestrzeni Banacha z ustaloną topologią liniową oraz dwóch ciągów niezależnych symetrycznych wektorów losowych X_i oraz Y_i, gdzie i=1,2,...,n zachodzi zjawisko silnej dominacji w sensie Kwapienia to również X_1+.....

 • 2018-03-01, godz. 12:15, 3260

  Rafał Meller (Uniwersytet Warszawski)

  O pewnej wersji zasady kontrakcji

  Przedstawimy pewną wersję zasady kontrakcji, która pomaga w szacowaniu funkcjonałów Talagranda. W szczególności pokażemy jak za jej pomocą można udowodnić twierdzenie Talagranda o miarach majoryzujących. Referowane rezultaty pochodzą z pracy: "Chaining, interpol...

 • 2018-01-25, godz. 12:15, 3260

  Mateusz Rapicki (Uniwersytet Warszawski)

  Nierówności ważone dla słabej normy i norm Lorentza funkcji maksymalnej

  Opowiem o nierównościach z optymalną stałą dla funkcji maksymalnej martyngału w przestrzeniach Lorentza związanych z wagą spełniającą warunek A_p Muckenhoupta. Dowód będzie opierać się na konstrukcji odpowiedniej funkcji specjalnej. ...

 • 2018-01-18, godz. 12:15, 3260

  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)

  Norma operatorowa macierzy gaussowskiej o niezależnych współczynnikach

  Norma operatorowa każdej macierzy szacuje się z dołu przez maksymalną długość kolumn i wierszy. Okazuje się, że dla macierzy o niezależnych współczynnikach gaussowskich o średniej zero (ale niekoniecznie jednakowych wariancjach) można w średniej to oszacowanie odwrócić z...

 • 2018-01-11, godz. 12:15, 3260

  Anna Lytova (Uniwersytet Opolski)

  On the smallest singular value of the adjacency matrix of a d-regular random directed graph

  We consider the set M_{n,d} of adjacency matrices of d-regular random directed graphs.  This set consists of  0/1-valued n by n matrices such that each row and each column of a matrix has exactly d ones. Probability is given by the normalized counting measure on M_{n,d}. We establish a low...

Strony