Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium "Algorytmika"

Research seminar (FRIDAYS, usually biweekly at 14.15 in room 5060 or online)

For schedule or link to online meetings, see https://semalgo.wordpress.com/

If you want  to get notifications of the talks sign up to the mailing list algorytmy@mimuw.edu.pl 

Rules for PhD studens: https://www.mimuw.edu.pl/~mp248287/algorithmsSeminarRules.pdf

Google calendar: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=q1pbv62cra5jf9satch9ip49m...

YouTube cannel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzdZSKerwrXpfAgaKQpsH8ElCik3pINPp


Lista referatów

 • 2005-10-27, godz. 12:15, 5870

  Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski)

  Obliczanie odległości w grafie przy użyciu mnożenia macierzy

  Tematem seminarium jest obliczanie odległości w grafie z wykorzystaniem mnożenia macierzy. Rozpocznę od przedstawienia tegorocznych wyników pokazujących w jaki sposób bliczyć odległości z zadanego wierzchołka w grafie dla całkowitoliczbowych wag krawędzi w takim samym czasie jak mnoże...

 • 2005-10-20, godz. 12:15, 5870

  Marcin Peczarski (Uniwersytet Warszawski)

  Komputerowo wspomagane badanie własności porządków częściowych

  Własności, o których będę mówił, związane są z sortowaniem za pomocą porównań. Sortowanie porządku częściowego polega na znalezieniu jednego z jego rozszerzeń liniowych. Sortowanie możemy sobie wyobrazić jako grę. W każdym ruchu my wybieramy parę elementów do porównania, a prz...

 • 2005-10-13, godz. 12:15, 5870

  Mirosław Kowaluk (Uniwersytet Warszawski)

  Problem najbliższego wspólnego przodka w grafach acyklicznych

  Najbliższym wspólnym przodkiem dwóch wierzchołków u,v grafu acyklicznego jest wierzchołek będący wspólnym przodkiem wierzchołków u, v i nie będęcy przodkiem żadnego innego wspólnego przodka tych wierzchołków. Wybór najbliższego wspólnego przodka nie musi być jednoznaczny. W...

 • 2005-10-06, godz. 12:15, 5870

  Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)

  Listowe kolorowanie krawędziowe grafów i aproksymacja lesistości grafu

  Postaram się krótko przedstawić problem listowego kolorowania krawędziowego grafów oraz opowiedzieć o znanych wynikach w tej dziedzinie. Szczególnie uważnie będę się przyglądał grafom planarnym. Z listowym kolorowaniem krawędziowym grafów ogólnych i planarnych wiąże się kilka bard...

 • 2004-11-25, godz. 12:15, 5870

  Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski)

  O dwóch ciekawych problemach grafowych

  Opowiemy o dwóch znanych problemach grafowych postawionych ogólniej niż się to robi klasycznie. Przedstawimy ugólnione twierdzenie Vizinga o kolorowaniu krawędzi multigrafu i pokażemy, w jaki sposób znajdować cykle Eulera w grafach mieszanych, tzn. takich, w których mogą się pojawiać za...

 • 2004-11-18, godz. 12:15, 5870

  Arkadiusz Paterek (Uniwersytet Warszawski)

  Modelowanie funkcji oceniającej w grach

  W programach grających w gry dwuosobowe, opartych na algorytmach typu minimax, stosuje się często funkcję oceniającą w postaci kombinacji liniowej wybranych numerycznych własności pozycji. Dysponując wystarczająco dużym zbiorem pozycji z oceną ustaloną przez wyrocznię, można ustalić ...

 • 2004-11-04, godz. 12:15, 5870

  Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)

  Kolorowanie krawędziowe grafów planarnych

  W problemie kolorowania krawędziowego grafu należy krawędziom grafu przypisać kolory tak, aby incydentne krawędzie otrzymały różne kolory. Rozważa się bardzo naturalne uogólnienie tego problemu: listowe kolorowanie krawędziowe. W tej wersji każda krawędź ma przypisaną listę dozwolo...

 • 2004-10-28, godz. 12:15, 5870

  Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski)

  Od macierzy odwrotnoścci do dynamicznych najkrótszych ścieżek

  W trakcie seminarium przedstawię najważniejsze elementy konstrukcji algorytmów dla dynamicznego liczenia macierzy odwrotnej oraz ich zastosowanie do liczenia dynamicznego domknięcia przechodniego. Konstrukcja ta daje asymptotyczne najszybsze znane algorytmy dla tego problemu. W drugiej części ...

 • 2004-10-21, godz. 12:15, 5870

  Katarzyna Paluch (Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski)

  Aproksymacyjne algorytmy pokrywania tablic liczbowych prostokątami

  Przedstawione zostaną główne wyniki rozprawy doktorskiej prelegentki: dwa algorytmy aproksymacyjne dla problemu ,,Rectangle Tiling", pierwszy o współczynniku aproksymacji 9/4 i drugi o współczynniku aproksymacji 17/8....

 • 2004-10-14, godz. 12:15, 5870

  Ł. Kowalik, M. Mucha, P. Sankowski (Uniwersytet Warszawski)

  European Symposium on Algorithms 2004

  Przegląd najważniejszych prac prezentowanych podczas konferencji European Symposium on Algorithms 2004, która miała miejsce we wrześniu, w Bergen, Norwegia....

Strony