Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium „Matematyczne modele ekspresji genów i sieci regulatorowych”

Cotygodniowe seminarium badawcze (brak strony WWW)


Prowadzący


Sala

3 (IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5b, III p.)

Lista referatów

 • 2013-06-07, godz. 12:15, 3

  Kamila Łyczek (Uniwersytet Warszawski)

  Modele ekspresji genów zawierających opóźnienia czasowe

  W analizowanych pracach proces ekspresji genów opisywany jest jako proces urodzin i śmierci z uwzględnieniem opóźnień. Analizowany jest głównie wpływ opóźnień na fluktuacje oraz zachowania funkcji korelacji w czasie.W pracy D. Bratsuna i innych "Delay-induced stochastic oscillation in ge...

 • 2013-05-15, godz. 12:30, 3

  Bogdan Nowakowski (Instytut Chemii Fizycznej)

  Fronty i impulsy w układach chemicznych - dynamika deterministyczna i stochastyczna

  W najbliższy piątek czyli 17 maja nie mamy seminarium.Natomiast zapraszamy w środę na Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów ...

 • 2013-05-10, godz. 12:15, 3

  Marta Bogdał (UW i IPPT TEAM)

  Type of the apoptotic logic gate determined by levels of Bad and Bcl-xL

  Apoptosis is a tightly regulated process: cellular survive-or-die decisions cannot be accidental and must be unambiguous. Since the suicide program may be initiated in response to numerous stress stimuli, signals transmitted through a number of checkpoints have to be eventually integrated. In order ...

 • 2013-04-26, godz. 12:15, 3

  Dominika Nowicka (UW i IPPT TEAM)

  Porównywanie sekwencji aminokwasowych: skąd się bierze rozkład punktacji za dopasowanie sekwencji aminokwasowych?

  Porównywanie par sekwencji aminokwasowych jest jednym z zagadnień przydatnych dla znajdowania i weryfikacji podobieństw między białkami. Do oceny istotności statystycznej takich porównań używa się m.in. testu tasowania sekwencji aminokwasowych. Pozwala on wygenerować zmienną losową odpo...

 • 2013-04-19, godz. 12:15, 3

  Margaritis Voliotis (University of Bristol)

  The Fidelity of Dynamic Signaling by Noisy Biomolecular Networks

  Cells live in changing, dynamic environments. To understand cellular decision-making, we must therefore understand how fluctuating inputs are processed by noisy biomolecular networks. Here we present a general methodology for analyzing the fidelity with which different statistics of a fluctuating in...

 • 2013-04-12, godz. 12:15, 3

  Mateusz Banach (Uniwersytet Jagielloński)

  Metody Particle Swarm Optimization w optymalizacji wielokryterialnej i bioinformatyce

  W związku z brakiem ujednoliconego modelu dla dwóch rodzajówoddziaływań występujących w strukturach białkowych: energii swobodnej oraz pomiędzy aminokwasami a środowiskiem wodnym (hydrofobowych), zachodzi potrzeba ich porównania. Ponieważ energia swobodna związana jest z parami atomów,...

 • 2013-03-15, godz. 12:15, 3

  Paulina Szymańska (MISDoMP UW)

  Matematyczne i chemiczne podejście do pojęcia równowagi szczegółowej na przykładzie modelu Schlogla

  W referacie najpierw przedstawię pojęcie równowagi szczegółowej w teorii prawdopodobieństwa. Na prostych przykładach zilustruję jej związki z odwracalnością w czasie łańcucha Markowa. Następnie na przykładzie modelu Schlogla pokażę, jak rozumiane jest to pojęcie w chemii i jaka jes...

 • 2013-03-08, godz. 12:15, 3

  Aleksandra Walczak (Laboratoire de Physique Théorique Ecole Normale Supérieure)

  Przetwarzanie informacji w układach regulujących ekspresję genów

  Wiele biologicznych układów regulacyjnych wewnątrz komórek można rozpatrywać jako elementy przekazujące informacje z wejść (np. stężenia czynników transkrypcyjnych lub innych cząsteczek sygnalizujących) do swoich produktów (np. poziom ekspresji różnych genów). W ramach ograniczeń ...

 • 2013-03-01, godz. 12:15, 3

  Michał Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski)

  Efektywny algorytm próbkowania rozwiązań równań różniczkowych

  Często w modelowaniu zjawisk biologicznych dynamikę systemumożna opisać układem równań różniczkowych. Trudniej jest dobrać takie parametry równań, aby model faktycznie odpowiadał zebranym danym. W referacie przedstawię narzędzia matematyczne pozwalające efektywnie rozwiązywać powy...

 • 2013-01-25, godz. 12:15, 3

  Joanna Jaruszewicz (IPPT)

  Wybrane metody rozwiązywania równania M na przykładzie modeli genu z autoregulacją

  Omówię model genu z liniowym sprzężeniem zwrotnym z pracy Hornos et al 2005 "Self-regulating gene: An exact solution". Przedstawię zastosowaną w artykule metodę funkcji tworzących do znalezienia stacjonarnego rozkładu prawdopodobieństwa białka w układzie. Opowiem o moich dotychczasowych ...

Strony