Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"

Lista referatów

 • 2023-12-07, godz. 12:15, 4060

  Michał Jadwiszczak (MIMUW)

  Rozproszone agregacje w ScyllaDB

  Podczas referatu zaprezentuję aktualne postępy mojej pracy magisterskiej. Przedstawię zastosowaną metodę rozpraszania obliczeń w bazie, oraz wyniki pierwszych benchmarków. Opowiem o ograniczeniach aktualnej implementacji i jak planuję je rozwiązać. Na koniec przedstawię moje wnioski...

 • 2023-11-30, godz. 12:15, 4060

  Zofia Salata (MIMUW)

  Vector Database Management Systems Overview

  In my presentation I'd like to offer a high level overview of Vector Databases, which become more and more popular with the growth of large language models and recommendation platforms. They are used to retrieve data through similarity search rather than structured queries. That requires new app...

 • 2023-11-23, godz. 12:15, 4060

  Marcin Mordecki (MIMUW)

  Marcin Mordecki: Monarch - Google’s planet-scale timeseries database

  Google posiada wiele produktów, z których znaczna część działa w skali globalnej. Używając ich na co dzień, często przyjmujemy za oczywiste ich płynne działanie - względna wydajność, rzadkie awarie, itp. Zespoły rozwijające i utrzymujące te projekty muszą mieć płynny...

 • 2023-11-16, godz. 12:15, 4060

  Grzegorz B. Zaleski (MIMUW)

  Metrics and Subjective Assessments for Measuring Software Quality

  Przedstawię wprowadzenie do mojej pracy magisterskiej pod tytułem "Porównanie miar oprogramowania z subiektywną oceną jakości".  Pokażę aktualny stan nad uzyskaniem datasetu oraz plan przyszłych działań. Zreferuję też artyluł Overview of Quality Metrics Use...

 • 2023-11-09, godz. 12:15, 4060

  Jacek Ciszewski (MIMUW)

  PG schema validation

  Recent years have seen property graph databases popularity and demand rising. With great focus in the field put on graph query languages, a variety of existing graph schemas differs substantially in supported features, with upcoming ISO's standard GQL providing limited support for...

 • 2023-10-26, godz. 12:15, 4060

  Tomasz Domagała (MIMUW)

  Evaluating Regular Path Queries in GQL Using Classical Algorithms

  In the upcoming presentation, we address the challenge of answering regular path queries in graph databases while also providing the paths that witness our answers. We explore this problem within various semantics, including arbitrary, all-shortest, trail, and simple-path. We wil...

 • 2023-10-19, godz. 12:15, 4060

  Bartosz Ruszewski (MIMUW)

  Regular Path Queries problems under different semantics

  Na dzisiejszym referacie opowiemy sobie o grafowych bazach danych, powiemy sobie jak z pozoru łatwe problemy grafowe stają się NP trudne w momencie gdy dodamy do nich wyrażenie regularne. Opowiemy sobie o tym jak wybrana semantyka ścieżek wpływa na złożoność obliczeniową problem&oacut...

 • 2023-10-12, godz. 12:15, 4060

  Damian Werpachowski (MIMUW)

  FUSSE: Magazyn klucz-wartość z pełnym rozproszeniem pamięci

  Magazyny klucz-wartość bazujące na rozproszonej pamięci operacyjnej najczęściej występują w modelu częściowo-rozproszonym, gdzie pary klucz-wartość są przechowywane w rozproszonej pamięci, natomiast metadane takie jak indeksy, na serwerach monolitycznych. Jako, że główną z...

 • 2023-10-05, godz. 12:15, 4060

  Michał J Gajda (Migamake Pte Ltd)

  Księgowość danych

  Jak zapewnić poprawność analizy danych? Poza najlepszymi praktykami w statystyce (standardowe podsumowania eksperymentów) i bankowości (BCP 239), chciałoby się znaleźć matematyczny opis tego problemu. Przedstawię metodologię rozwijaną w celu systematycznego podsumowywania dany...

 • 2023-06-01, godz. 12:15, 4060

  Piotr Wiśniewski (UMK)

  Jak ugryźć 400 TB?

  W referacie przedstawione zostaną doświadczenia z budowy systemu, którego celem było przeliczenie FFT oraz iFFT na 1 600 000 sygnałów. System został zaprojektowany dla miniserwerowni mobilnej wyposażonej w 10 serwerów każdy wsparty kartą graficzną. ...

Strony