Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Seminaria badawcze "Matematyka wokół nas"

strona projektu "Matematyka wokół nas"


Zapraszamy uczniów w wieku 15-16 lat na seminaria naukowe. W wyjątkowych sytuacjach możemy przyjąć także uczniów poza tym przedziałem wiekowym, ale nie szerszym niż 14-18. Zajęcia organizowane są przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Rekrutacja na seminaria w roku akademickich 2020/21 została zakończona.

  • Pierwsze zajęcia: trzeci tydzień października

Każda grupa seminaryjna będzie się spotykać raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Jedne zajęcia będą trwać 2 godziny i 45 minut (w tym dwie 15-minutowe przerwy). Spotkania w pierwszym semestrze w związku z sytuacją epidemiologiczną będą odbywać się zdalnie. Jeśli na seminaria zgłosi się duża liczba uczniów spoza Warszawy, co najmniej jedna grupa będzie spotykać się zdalnie też w drugim semestrze.

Spotkania będą poświęcone kolejno: wprowadzeniu w temat i w podstawy danej dziedziny matematyki i wspólnemu zapoznawaniu się z wybranymi artykułami naukowymi. Uczestnicy będą ze sobą współpracować, wzajemnie tłumacząc sobie omawiane zagadnienia oraz wymieniając się spostrzeżeniami w zakresie studiowanych materiałów, wszystko to pod okiem prowadzącego seminarium. Część spotkań będzie miało elastyczną formę i będzie polegać na uzupełnianiu fragmentów dowodów, rozpatrywaniu szczególnych przypadków lub ich uogólnianiu, oraz stawianiu otwartych pytań i próbach odpowiedzi na nie. Ostatnie spotkania stanowić będą podsumowanie. Być może część końcowych wyników uda się zgłosić w konkursach, jak na przykład Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, do publikacji w czasopiśmie popularnonaukowym lub nawet (jeśli zostanie rozwiązany otwarty problem) do publikacji w czasopiśmie naukowym.

W czytaniu prac naukowych przydatna będzie podstawowa znajomość języka angielskiego.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia na seminaria przyjmujemy do 7.10 poprzez formularz: https://forms.gle/QEKQtdME9hwL63YB7

W roku 2020/2021 oferujemy seminaria w dwóch tematach:

Teoria mnogości i nieskończona kombinatoryka

Prowadzący: Michał Korch, wykładowca MIMUW

Zajmiemy się teorią zbiorów i przede wszystkim nieskończonością. W części wprowadzającej zobaczymy w szczególności, że są różne nieskończoności i nauczymy się je badać. Szybko zauważymy, że niektóre problemy kombinatoryczne daje się formułować w wersji nieskończonej. Niektóre takie problemy postaramy się zrozumieć, czytając  prace naukowe, np. Paula Erdősa. W tym kierunku prawdopodobnie będą zmierzać nasze dalsze rozważania.

Seminarium będzie organizowane w czwartek 17:00-19:45 (3x45 min + 2 przerwy).

Kombinatoryka i teoria grafów

Prowadzący: Łukasz Bożyk, doktorant MIMUW

Seminarium poświęcone będzie rozumowaniom kombinatorycznym (podstawowe techniki zliczania, indukcja) stosowanym m.in. w teorii grafów, ze szczególnym uwzględnieniem turniejów (pełnych grafów zorientowanych). W tej dziedzinie jest wiele trudnych problemów otwartych, ale także wiele prostszych częściowych wyników opartych na elementarnych metodach, których zrozumienie leży w zasięgu osób bez specjalistycznej wiedzy.

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami teorii oraz stosowanych w niej technik dowodowych, zgłębienie jej obecnego stanu oraz otwartych hipotez, aż w końcu próba udowodnienia choćby częściowych rezultatów w zakresie obejmowanym przez którąś z nich.

Seminarium będzie odbywać się w dwóch grupach do wyboru w terminach:

  • poniedziałek 17:00-19:45 (3x45 min + 2 przerwy),
  • czwartek 17:00-19:45 (3x45 min + 2 przerwy).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uniwersytet Młodego Odkrywcy.