Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Rekrutacja — MSEM

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (MSEM) to atrakcyjna, ale i wymagająca specjalność umożliwiająca studiowanie jednocześnie na dwóch kierunkach:  ekonomii i matematyce. Daje ona możliwość uzyskania dyplomów licencjata na obu tych kierunkach w ciągu trzech lat studiów. Specjalność jest atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc.
 
 
Studenci MSEMu zaliczają przedmioty ekonomiczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych, a matematyczne - na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Należy podkreślić, że realizują przy tym (niemal) wszystkie przedmioty objęte programem studiów I stopnia zarówno matematyki, jak i ekonomii. Są to więc rzeczywiście studia na dwóch kierunkach, a nie studia ekonomiczne z rozszerzoną matematyką czy studiowanie zastosowań matematycznych w ekonomii.  Osoby decydujące się na tę specjalność muszą więc liczyć się z koniecznością przemieszczania się między siedzibami obu wydziałów oraz opanowania wiedzy ekonomicznej i matematycznej (także tej o charakterze abstrakcyjnym) w takim samym zakresie, jak pozostali studenci matematyki i ekonomii. Siatka zajęć specjalności MSEM obejmuje dużą liczbę godzin zajęć, jest jednak tak skonstruowana, aby ułatwić pogodzenie w czasie studiów na obu kierunkach. Wykaz wszystkich przedmiotów wymaganych do uzyskania obu dyplomów: matematyka ze specjalnością MSEM.
 
O przyjęcie na MSEM mogą ubiegać się kandydaci, którzy zostaną przyjęci w toku rekrutacji zarówno na matematykę, jak i ekonomię i uzyskają wskazany w IRK limit punktów rekrutacyjnych i złożą podanie o zakwalifikowanie na specjalność MSEM.
 
Kierunek ekonomia jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych, a kierunek matematyka przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Oba kierunki
  • posiadają certyfikat “Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu” przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną,
  • zajęły w 2022 r w swoich kategoriach  I miejsce w kraju w rankingu magazynu Perspektywy.