Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Rekrutacja - JSIM

Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne są formą jednoczesnego studiowania na kierunkach matematyka i informatyka, prowadzące do uzyskania dwóch dyplomów licencjackich w ciągu czterech lat. Są one kierowane przede wszystkim do laureatów i finalistów olimpiad: informatycznej i matematycznej. Studenci są przyjmowani na I rok na jeden kierunek — ten, na który się rekrutowali i składają podanie do dziekana WMIM o indywidualizację toku studiów. Podanie to należy złożyć razem z dokumentami o przyjęcie na studia w Sekcji Studenckiej Wydziału MIM UW.

Po I roku każdy student wybiera jeden z trzech wariantów:

  • kontynuuje studia tylko na jednym kierunku, wtedy II i III rok realizuje zgodnie ze standardową siatką studiów na tym kierunku, uzupełniając ewentualne różnice programowe;
  • kontynuuje studia na rozpoczętym kierunku (na II i III roku), a jednocześnie rekrutuje się na drugi kierunek i rozpoczyna studia na nim. Po trzech latach otrzymuje dyplom licencjata jednego kierunku, a po kolejnym roku - dyplom licencjata drugiego kierunku.