Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Rekrutacja na studia doktoranckie WMIM UW, 2017/18

 1. Trwa rejestracja kandydatów na studia doktoranckie Wydziału MIM UW.
 2. W dniu 8 czerwca o godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin pisemny dla kandydatów, w budynku Wydziału przy ul. Banacha 2, w sali 2070.
  Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w IM PAN biorą udział w tym samym, wspólnym egzaminie pisemnym (a następnie podlegają dalszym procedurom, właściwym dla IM PAN).
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rejestracja dokonana do 31 maja, 23:59.
  Rejestracja kandydatów pozostaje otwarta do 15 września. Kandydaci, którzy zarejestrują się po 31 maja otrzmują punkty tylko za średnią ocen.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji są opisane pod adresem:
  https://www.mimuw.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-studia-doktoranckie-w-roku-akademickim-201718
 5. Limit miejsc: 30
 6. Wyniki rekrutacji będą podstawą kwalifikowania kandydatów do przyznania stypendium doktoranckiego. Wnioski o stypendia doktoranckie będzie można składać do 31 października.
 7. Przewidujemy przyznanie <= 15 stypendiów na I rok studiów.