Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Przeniesienia i studia równoległe

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

Kwalifikacja konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów, spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na kierunku pokrewnym w innej uczelni. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych poznanych przezeń w innej uczelni znacząco odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów poznali studenci odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie przeniesienia z innej uczelni składają następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej,
 • zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów.

Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego pracownika naukowego.

Nie przewidujemy naboru w trybie przeniesienia na studia magisterskie.

Proces rekrutacji

 1. Założenie konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych,
 2. 6 czerwca - 11 września 2023 rejestracja na wybrane kierunki studiów,
 3. 21 września 2023 ogłoszenie wyników,
 4. 22, 25-27 września 2022 w przypadku otrzymania statusu "zakwalifikowany", dostarczenie wymaganych dokumentów.

Limity miejsc (łącznie na drugi i trzeci rok studiów)

 • Matematyka I stopnia: 5,
 • Informatyka I stopnia: 2,
 • Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia: 2.

Studia równoległe

Od roku akademickiego 2014/15 Wydział MIM nie prowadzi odrębnego naboru na studia równoległe.