Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Nauczanie zdalne od 18 listopada do 10 grudnia

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną i coraz częstszymi przypadkami
zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów i pracowników Wydziału, a
także w ich rodzinach, zdecydowaliśmy, że od czwartku 18 listopada do
piątku 10 grudnia włącznie przechodzimy na wszystkich kierunkach
studiów organizowanych przez Wydział MIM (matematyce, w tym MSEM,
informatyce, bioinformatyce i Machine Learning) na nauczanie zdalne.
Decyzja nie dotyczy wf, lektoratów, przedmiotów ogólnouniwersyteckich,
zajęć usługowych na innych kierunkach studiów. Przejściem w tryb
zdalny objęte są również kolokwia, z jednym wyjątkiem: zaplanowanego
już na 18 listopada kolokwium ze Wstępu do Programowania (potok
imperatywny) dla I roku informatyki.

Decyzję tę podjęliśmy w porozumieniu z Prorektorem UW ds. Studentów i
Jakości Kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem oraz skonsultowaliśmy z
Radą Samorządu Studentów WMIM. Od 13 grudnia, w zależności od
sytuacji, wrócimy do dotychczasowego sposobu pracy lub w porozumieniu
z Rektorem przedłużymy okres nauczania zdalnego.

Dążymy do tego, aby jak najmniej osób stykało się ze sobą. Nawet
pojedyncze zajęcia stacjonarne w ciągu dnia mogą spowodować, że na
korytarzach będą studenci, którzy będą mieli zajęcia zdalne tuż przed
lub tuż po zajęciach stacjonarnych.

Zalecamy wszystkim pracownikom prowadzenie własnych zajęć w takim
trybie jak w zeszłym roku akademickim. Zestaw odpowiednich wskazówek
można znaleźć tu:

https://www.mimuw.edu.pl/mim-zdalnie

i w pliku

https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/nauczanie_zdalne_na_mim.pdf

Prosimy, aby linki do spotkań w Zoomie rozesłać studentom pocztą przez
USOS-mail oraz umieścić na platformie Moodle.

Gmach Wydziału będzie otwarty tak jak obecnie. Usilnie jednak prosimy
o zachowanie zasad ostrożności, dystansowania i higieny.

Z pozdrowieniami,

Paweł Goldstein, prodziekan WMIM ds. studenckich
Paweł Strzelecki, dziekan WMIM

Jednocześnie zaczyna obowiązywać, znajdujące się pod linkiem, Zarządzenie nr 2 prodziekana ds. studenckich.