Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

 

Metodyka wyznaczania średniodobowych natężeń dla dróg szybkiego ruchu na podstawie ograniczonych pomiarów


Prelegent: Wojciech Świeboda

2017-03-31 15:30

Na prezentacji przedstawię problem estymacji SDR (średnia dobowa roczna ruchu) na podstawie pomiarów jednodniowych lub pomiarów z kilku wybranych dni w roku.

Problemy to:

(1) jak wyznaczyć SDR na podstawie tych pomiarów,

(2) jak wybrać najlepsze dni do pomiarów.  W dalszym ciągu opiszę prace nad generatywnym modelem ruchu.