Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Kolokwium Wydziału MIM UW

Dogfooding to szeroko stosowana praktyka przemysłu informatycznego, w której pracownicy testują wczesne wersje produktów, używając ich w swoim codziennym życiu. Podczas wykładu będę przekonywał, że alokacja zasobów w superkomputerach i chmurach może być takim obszarem testów pomysłów algorytmicznych ze względu na nietrywialne problemy, zainteresowanie przemysłu, standardowe dane testowe i ciągle zmieniające się platformy i sposoby ich wykorzystania. Zaprezentuję nasze wyniki dotyczące dostosowania algorytmów szeregowania do pakowania zadań w centrum obliczeniowym tak, by ograniczać zakłócenia wydajności. Alokacja zasobów w chmurze może być również modelowana problemem pakowania stochastycznego. Pokażę, że realistyczne instancje problemu mogą być efektywnie pakowane prostymi heurystykami opartymi na prawie wielkich liczb.