Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Przykładowa siatka zajęć dla studentów z licencjatem z BiBS

Przykładowa siatka zajęć dla studentów z licencjatem z BiBS  
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Grupa
I rok 2017/18 W Ć L Razem    
Molekularna mechanika kwantowa (1101-4Bio22) 30 30   60 6 E kier
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E obow
Technologie w skali genomowej 2 (1000-719TG2) 30 30   60 6 E obow
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E obow
Genomika porównawcza (100-719GP2) 30   30 60 6 E obow
Metody biologii strukturalnej (1000-717MBS) 30 30   60 6 E kier
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30 60 6 E obow
Wstęp do biologii obliczeniowej (1000-2N03BO) 30   30 60 6 E kier
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         6 zo ogun
Razem 240 180 120 540 59,5    
   
II rok 2018/19 W Ć L Razem    
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719MSB) 30   30 60 6 E obow
Programowanie w R i wizualizacja danych (1000-1M16RWD) 30   30 60 6 E kier
Reprezentacja wiedzy (1000-2M11RW) 30   30 60 6 E kier
Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce (1000-718MWR) 30   30 60 6 E kier
Modele matematyczne biologii i medycyny (1000-135MBM) 30 30   60 6 E kier
Podstawy medycyny molekularnej (1000-718PMM) 30 30   60 6 E kier
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Praca magisterska         19    
Razem 180 120 120 420 60,5    
   
Tok studiów łącznie 420 540 0 960 120