Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Przykładowa siatka zajęć dla studentów bez licencjatu z BiBS

Przykładowa siatka zajęć dla studentów bez licencjatu z BiBS  
Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS Forma zaliczenia Grupa
I rok 2017/18 W Ć L Razem    
Programowanie w R i wizualizacja danych (1000-1M16RWD) 30   30 60 6 E kier
Algebra liniowa (1000-711ALI) 30 30   60 4,5 E uzup
Projektowanie leków (1000-717PRL) 30 30   60 6 E obow
Molekularna mechanika kwantowa (1101-4Bio22) 30 30   60 6 E kier
Wstęp do informatyki (1000-711WIN) 30   30 60 5 E uzup
Algorytmy i struktury danych (1000-712 ASD) 30 30   60 4,5 E uzup
Statystyczna analiza danych (1000-714SAD) 30 15 30 75 6 E uzup
Bilogia systemów (100-716BIS) 15   45 60 4,5 E uzup
Architektura dużych projektów bioinformatycznych (1000-717ADP) 30   30   6 E obow
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         6 zo ogun
Razem 255 195 165 555 60    
   
II rok 2018/19 W Ć L Razem    
Statystyczna analiza danych 2 (1000-718SAD) 30   30 60 6 E obow
Technologie w skali genomowej 2 (1000-719TG2) 30   30 60 6 E obow
Modelowanie złożonych systemów biologicznych (1000-719MSB) 30   30 60 6 E obow
Genomika porównawcza (1000-719GP2) 30   30 60 6 E obow
Podstawy medycyny molekularnej (1000-718PMM) 30 30   60 6 E kier
Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce (1000-718MWR) 30   30 60 6 E kier
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych (seminarium) (1000-5D97MB)   60   60 5,5 Z obow
Praca magisterska         19    
Razem 180 90 150 420 60,5    
   
Tok studiów łącznie 420 540 0 960 120