Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

minima dla magisterium z matematyki


Dopuszczenie do egzaminu magisterskiego na kierunku matematyka:

Student MISMaP, który spełnił wymagania programowe dwóch lat studiów II stopnia w KMISMaP oraz:

  • zaliczył, na zasadach obowiązujących studentów matematyki WMIM, wybrane dwuletnie seminarium magisterskie kierunku matematyka WMIM; w szczególności uzyskał na WMIM zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi na WMIM oraz złożył pozytywnie ocenioną przez opiekuna pracę magisterską
  • Zaliczył wszystkie przedmioty wymagane dla programu magisterskiego i specjalizacji na kierunku matematyka WMIM, w zakresie których chce uzyskać dyplom magistra
  • Na studiach II stopnia zaliczył co najmniej 8 wykładów z listy matematycznych przedmiotów fakultatywnych dla etapu magisterskiego lub matematycznych przedmiotów monograficznych z oferty WMIM, lub też wykładów uznanych przez Dziekana WMIM za im równoważne
  • zostanie dopuszczony do egzaminu magisterskiego na kierunku matematyka.