Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Programy magisterskie na matematyce

Podczas rekrutacji na studia II stopnia wybierasz seminarium magisterskie. Przydział na seminarium determinuje wybór programu magisterskiego i specjalizacji (patrz poniżej).

Do każdego programu i specjalizacji przypisany jest określony zestaw przedmiotów, które będziesz musiał zaliczyć w czasie studiów. Przedmioty te wliczają się do puli 11 przedmiotów fakultatywnych lub monograficznych, które są wymagane do ich ukończenia. Tylko w przypadku programu Metody matematyczne w finansach zaliczenie części przedmiotów jest wymagane już na I roku. W pozostałych przypadkach możesz dowolnie rozłożyć je w ciągu 2 lat. 

Pozostałe przedmioty fakultatywne lub monograficzne możesz wybrać dowolnie (pamiętając jednak, że fakultety przypisane wyłącznie do grupy Przedmioty fakultatywne dla studiów I stopnia na matematyce, nie dają punktów na studiach magisterskich). Możesz równiez zaliczyć do 2 przedmiotów do wyboru z innego kierunku (np. informatyki lub ML); punkty za ich zaliczenie będą widoczne w usos jako bonusy, sumujące się przy zaliczeniu etapu z punktami 1000-MAT-FMON.

Jeśli na studiach I stopnia zaliczyłeś któryś z przedmiotów wymaganych dla Twojej specjalizacji, możesz przepiąć go pod program studiów II stopnia (o ile nie został wykorzystany do rozliczenia studiów licencjackich) lub poprosić Sekcję Studencką o modyfikację wymagań dotyczących punktów ECTS za przedmioty specjalizacyjne (liczba fakultetów wymaganych do ukończenia studiów pozostaje w tym wypadku bez zmian).

Poza przedmiotami specjalizacyjnymi, obowiązuje Cię ogólna siatka wymagań: https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow-siatki-zajec-czyli-co-kiedy-zaliczyc-i-podpiac-matematyka-ii-stopnia

PROGRAMY MAGISTERSKIE:

Specjalność
Specjalizacja
Seminarium
Zestaw przedmiotów obowiązkowych
matematyka ogólna
Algebra
Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania 1000-1D96AL/Teoria liczb i kryptografia 1000-1D06TLK
Algebra przemienna 1000-135ALP
Algebry skończenie wymiarowe i reprezentacje liniowe 1000-135ASW
Teoria liczb 1000-135TL
Analiza matematyczna, równania różniczkowe i układy dynamiczne
Analiza matematyczana i równania różniczkowe 1000-1D96AM
Teoria miary 1000-135TM
Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych 1000-135RRJ
oraz minimum 3 z listy:
Analiza zespolona 1000-135ANZ
Geometria różniczkowa 1000-135GR
Modele matematyczne mechaniki klasycznej 1000-135MMK
Równania różniczkowe cząstkowe 1000-135RRC
Teoria sterowana 1000-135TST
Układy dynamiczne 1000-135UD
Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej 1000-135ZAF
Dyskretne metody matematyki i kryptografia
Teoria liczb i kryptografia 1000-1D06TLK
Algebry skończenie wymiarowe i reprezentacje liniowe 1000-135ASW
Teoria liczb 1000-135TL
Matematyka elementarna z wyższego punktu widzenia
Wybrane zagadnienia geometrii 1000-1D96GE
Teoria liczb 1000-135TL
Popularyzacja matematyki (sem monograficzne) 1000-1S03PM
Matematyka w informatyce
Eksploracja danych 1000-5D17ED
Logika matematyczna 1000-135LOM
Data mining 1000-2M03DM
Szeregi czasowe 1000-135SC
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa 1000-1D96RP
Procesy stochastyczne 1000-135PS
Wstęp do analizy stochastycznej 1000-135WAS
Topologia i geometria rozmaitości
Topologia i geometria rozmaitości 1000-1D97TA
Metody algebraiczne geometrii i topologii 1000-135MGT
Topologia algebraiczna 1000-135TA
Algebra przemienna 1000-135ALP
Geometria algebraiczna 1000-135GEA
Geometria różniczkowa 1000-135GR
oraz minimum 2 z listy:
Algebry i grupy Liego 1000-135AGL
Rozmaitości zespolone 1000-135ROZ
Teoria liczb 1000-135TL
Topologia i teoria mnogości
Topologia i teoria mnogości 1000-1D96TO
Teoria mnogości 1000-135TMN
Logika matematyczna 1000-135LOM
Topologia ogólna 1000-135TOG
matematyka stosowana
Statystyka matematyczna
Statystyka matematyczna i jej zastosowania 1000-1D96ST/Uczenie maszynowe 1000-5D17UM
Statystyka wielowymiarowa 1000-135SW
Statystyka Bayesowska 1000-135STB
oraz minimum 3 z listy:
Ekonometria 1000-135EKN
Obliczenia naukowe 1000-135ONA
Optymalizacja nieliniowa 1000-135OPN
Procesy stochastyczne 1000-135PS
Symulacje stochastyczne 1000-135SST
Szeregi czasowe 1000-135SC
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych 1000-135PSB
Matematyka obliczeniowa
Metody numeryczne 1000-5D96MN
Analiza numeryczna 1000-135AN
oraz minimum 2 z listy:
Aproksymacja i złożoność 1000-135APZ
Grafika komputerowa 1000-135GK
Metody obliczeniowe w finansach 1000-135MOF
Numeryczne równania cząstkowe 1000-135NRR
Obliczenia naukowe 1000-135ONA
Optymalizacja nieliniowa 1000-135OPN
Metody matematyczne w biologii i naukach społecznych
Modele matematyczne w biologii i naukach społecznych 1000-1D10MBS/Analiza danych biomedycznych 1000-5D22ADB/Analiza danych proteomicznych 1000-5D22ADP/ Bioinformatyka i genomika obliczeniowa 1000-5D22BGO
Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych 1000-135MMN
Teoria sterowania 1000-135TST
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych 1000-135PSB
Modele matematyczne biologii i medycyny 1000-135MBM
oraz minimum 2 z listy:
Optymalizacja nieliniowa 1000-135OPN
Teoria informacji 1000-2N03TI
Symulacje stochastyczne 1000-135SST
Wstęp do biologii obliczeniowej 1000-2N03BO (obowiązkowy na I roku dla uczestników seminariów: Analiza danych biomedycznych 1000-5D22ADB/Analiza danych proteomicznych 1000-5D22ADP/ Bioinformatyka i genomika obliczeniowa 1000-5D22BGO)
Analiza matematyczna w modelach nauk przyrodniczych
Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania 1000-1D09RC
minimum 4 z listy:
Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych 1000-135RRJ
Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych 1000-135MMN
Modele matematyczne mechaniki klasycznej 1000-135MMK
Numeryczne równania różniczkowe 1000-135NRR
Procesy stochastyczne 1000-135PS
Równania różniczkowe cząstkowe 1000-135RRC
Teoria sterowania 1000-135TST
Wstęp do analizy stochastycznej 1000-135WAS
Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej 1000-135ZAF
metody matematyczne w finansach
Metody probabilistyczne w finansach 1000-1D05MPF/Modele matematyczne w finansach 1000-1D11MMF
Wstęp do analizy stochastycznej (Ir*) 1000-135WAS
Inżynieria finansowa (Ir*) 1000-135IFI
Modele matematyczne instrumentów pochodnych I (Ir*) 1000-135IP1
Analiza portfelowa (Ir*) 1000-135AP
Metody obliczeniowe w finansach (Ir*) 1000-135MOF
Modele matematyczne instrumentów pochodnych II 1000-135IP2
Miary ryzyka 1000-135MR
Ir* - przedmiot należy zaliczyć na pierwszym roku studiów
metody matematyczne w ubezpieczeniach
Matematyka ubezpieczeniowa 1000-1D11AM
Matematyka w ubezpieczeniach życiowych 1000-135MUZ
Teoria ryzyka w ubezpieczeniach 1000-135TRU
Procesy stochastyczne 1000-135PS
Wstęp do analizy stochastycznej 1000-135WAS
Analiza portfelowa 1000-135AP
Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I 1000-135IP1
Inżynieria finansowa 1000-135IFI