Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

IDUB

Inicjatywy IDUB w POB3

 • W ramach programu IDUB wyróżniony jest POB3, którego tematyka w szczególności obejmuje całą matematykę i informatykę

  W ramach POB3 można korzystać z następujących aktywności (szczegółowe informacje na temat działania POB3 poniżej):

  1. Konkursy na staże dla doktorantów (od 90 do 180 dni) - konkursy są ogłaszane dwa razy do roku, kto może aplikować: doktoranci
  2. Tematyczne Programy Badawcze, w ramach, których możliwe jest aplikowanie o maksymalnie 300 000 zł przeznaczone na: czasowe zatrudnienie naukowców, organizację szkół, konferencji i warsztatów, krótkich wizyt zagranicznych naukowców - konkursy są ogłaszane dwa razy do roku, kto może aplikować: pracownicy
  3. Mikrogranty POB3, w ramach, których można aplikować o maksymalnie 20 000 zł przeznaczone na wyjazdy naukowe, wizyty naukowe naukowców i organizację małych spotkań badawczych - zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, kto może aplikować: pracownicy
  4. Konkurs na stypendia dla studentów studiów magisterskich zainteresowanych statystyką - konkursy ogłaszane są raz do roku, kto może aplikować: magistranci
  5. Konkurs na stanowiska typu post-doc: konkurs jest ogłaszany raz do roku (nadsyłanie zgłoszeń do połowy lutego), przewidywane wynagrodzenie zasadnicze to ok. 10 000 zł po doliczeniu stażowego i trzynastki ok. 140 000 zł/ rocznie, kto może aplikować: osoby z zewnątrz (po doktoracie)
  6. Konkurs na wykłady ze statystyki - konkursy ogłaszane są dwa razy do roku, kto może aplikować: pracownicy
  7. Nowe Idee A: granty w wysokosci maksymalnej około 100 000 zł/rok przewidziane dla osób do 7 lat po doktoracie - konkursy są ogłaszane raz do roku, kto może aplikować: młodzi pracownicy
  8. Nowe Idee B: granty w wysokosci maksymalnej około 100 000 zł/rok przewidziane dla osób powyżej 7 lat po doktoracie - konkursy są ogłaszane raz do roku, kto może aplikować: doświadczeni pracownicy
  9. Stypendia dla olimpijczyków: konkurs przeznaczony jest dla kandydatów na studia licencjackie, którzy sa laureatami olimpiad przedmiotowych - konkurs ogłaszany jest raz do roku, kto może aplikować: licealiści (kandydaci na studia)

  Ponadto w ramach centralnych działań programu IDUB można aplikować między innymi o:

  1. Mikrogranty UW - przeznaczone dla pracowników i dla doktorantów UW - szczegóły na Mikrogranty, kto może aplikować: pracownicy i doktoranci
  2. Mobilność Studentów i Doktorantów - w ramach tego działania można między innymi aplikować o przyjmowanie na czas realizacji konkretnych zadań badawczych studentów oraz doktorantów z innych ośrodków krajowych i zagranicznych - szczegóły na Mobilność, kto może aplikować: pracownicy, doktoranci i studenci

  Zachęcamy do zapoznania się z listą działań prowadzonych w ramach IDUB (Lista działań) oraz do śledzenia strony z aktualnymi konkursami (Harmonogram).

Szczegółowe informacje na temat POB3

 • Mikrogranty w POB3 (Działanie I.1.5) - nabór ciągły

  W ramach, których pracownicy mogą aplikować maksymalnie o 20 000 zł przeznaczone na wyjazdy naukowe, wizyty naukowe naukowców i organizację małych spotkań badawczych. Promotorzy mogą składać wnioski na wyjazdy swoich doktorantów. Wnioski powinny być zaakceptowane przez dyrekcję właściwego instytutu.

  Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, A.Swierczewska@mimuw.edu.pl

  • Plik doc
  • Plik pdf
  Zaproszenie do składania projektów
 • Tematyczne Programy Badawcze (Działanie I.1.5)

  W skrócie, pozyskane środki można przeznaczyć na:

  • czasowe zatrudnienie wybitnych doświadczonych lub młodych naukowców;
  • organizację konferencji,
  • organizację warsztatów,
  • organizację szkół,
  • wizyty naukowców zagranicznych.

  Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, A.Swierczewska@mimuw.edu.pl

  Termin składania wniosków: 15 września 2023

   • Plik pdf
   • Plik pdf
   Zaproszenie do skladania projektów
 • Wykłady ze statystyki (Działanie II.3.8)

  W ramach projektu pracownik wydziału może zaprosić wykładowcę z zewnątrz (z innego ośrodka krajowego lub zagranicznego), który wygłosi serię wykładów ze statystyki dla studentów studiów magisterskich i doktorantów.  Finansowane są wszystkie koszty związane z organizacją wykładów (w tym wynagrodzenie wykładowcy, podróż, opcjonalnie przerwy kawowe).

  Nabór w ostatnim konkursie zakończył się 5 stycznia 2023, kolejny konkurs przewidywany jest w maju 2023.

  Osoba odpowiedzialna: Błażej Miasojedow, b.miasojedow@mimuw.edu.pl

 • Stypendia ze statystyki (Działanie II.3.8)

  Celem Stypendium jest włączenie studentów studiów magisterskich, których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.8., w realizację projektów badawczych z zakresu statystyki lub zastosowań statystyki kierowanym przez opiekuna naukowego oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego.

  O stypendia w wysokości 1500 zł brutto/miesięcznie mogą aplikować studenci studiów magisterskich planujących pracę naukową związaną ze statystyką.

  Szczegóły na stronie: Stypendia ze statystyki

  Następny konkurs planowany jest jesienią 2023.

  Osoba odpowiedzialna: Błażej Miasojedow, b.miasojedow@mimuw.edu.pl

 • Nowe Idee 3A w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

  Konkurs przeznaczony jest dla "mlodych" pracowników, tj do 7 lat po doktoracie. W ramach konkrsu możliwe jest finansowanie projektów badawczych trwających rok.

  Szczegóły: Nowe Idee 3A w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

  Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Kopczewska, kkopczewska@wne.uw.edu.pl

 • Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

  Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych pracowników, powyżej 7 lat po doktoracie. W ramach konkrsu możliwe jest finansowanie projektów badawczych trwających rok.

  Szczegóły: Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

  Zakończenie poprzedniego naboru wniosków: 09.01.2023

  Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Kopczewska, kkopczewska@wne.uw.edu.pl

 • Zagraniczne staże dla doktorantów (Działanie IV.1.2)

  Doktoranci Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW oraz doktoranci studiów doktoranckich MIMUW mogą ubiegać się o dofinansowanie staży trwających od 90 do 180 dni w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Finansowany jest transport oraz koszty pobytu, które nie mogą przekroczyć 270 zł/dziennie (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie dziennego limitu kosztów pobytu).

  Szczegóły pod linkiem do poprzedniego konkursu: Zagraniczne staże dla doktorantów

  Kolejny konkurs przewidywany jest na jesieni 2023.

  Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Mazowiecka, k.mazowiecka@mimuw.edu.pl

 • Konkurs na stanowisko typu post-doc (Działanie I.1.5)

  Konkurs na stanowisko typu post-doc przeznaczony dla osób maksymalnie 5 lat po doktoracie, które pracowały w ośrodku zagranicznym przez co najmniej 15 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze to ok. 10 000 zł po doliczeniu stażowego i trzynastki ok. 140 000 zł/ rocznie, ponadto osoby zatrudnione na tej pozycji będą miały zapewniony budżet 15 000 zł na wyjazdy i przyjmowanie gości.

  Szczegóły: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/11/202...

  Dodatkowo dla mniej doświadczonych badaczy ogłoszony jest Konkurs na stanowisko typu post-doc przeznaczony dla osób maksymalnie 3 lat po doktoracie, które pracowały w ośrodku zagranicznym przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze to ok. 8 500 zł, ponadto osoby zatrudnione na tej pozycji będą miały zapewniony budżet 15 000 zł na wyjazdy i przyjmowanie gości.

  Szczegóły: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/11/202...

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2024

  Osoba odpowiedzialna: Błażej Miasojedow, b.miasojedow@mimuw.edu.pl

 • Stypendia dla olimpijczyków (Działanie III.3.1)

  Planowane jest przyznawanie około 250 stypendiów rocznie dla najlepszych kandydatów będących laureatami olimpiad przedmiotowych jak również uczestników olimpiad międzynarodowych. Stypendium będzie wynosiło 1000 zł/miesięcznie i będzie płatne w dwóch semestralnych ratach.

  Szczegóły na: Stypendia dla olimpijczyków

  m.cygan@mimuw.edu.pl