Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty zakończone

Granty zakończone po 2016-10-01

Instytut Matematyki

Instytut Informatyki

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Granty zakończone przed 2016-10-01

Instytut Matematyki

Instytut Informatyki

 • Metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania w systemach autonomicznych.
  Kierownik: dr hab. Witold Łukaszewicz
  Nr grantu: 8 T11C 009 19
  Wykonawcy: dr hab. Witold Łukaszewicz, prof. dr hab. Andrzej Szałas, dr Ewa Madalińska-Bugaj, mgr Arkadiusz Wojna
  Data rozp.: 2000-09-01
  Data zakończ.: 2003-08-31
 • Teoria typów w programowaniu funkcyjnym i obiektowym.
  Kierownik: dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 7 T11C 028 20
  Wykonawcy: dr hab. Paweł Urzyczyn, prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr Marcin Benke, mgr Jacek Chrząszcz, mgr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, mgr Grzegorz Grudziński, mgr Robert Maron, dr Aleksy Schubert
  Data rozp.: 2001-02-07
  Data zakończ.: 2002-12-31
 • Matematyczne metody weryfikacji systemów informatycznych
  Kierownik: dr hab. Damian Niwiński
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 7 T11C 027 20
  Wykonawcy: dr hab. Damian Niwiński, dr hab. Igor Walukiewicz, mgr Mikołaj Bojańczyk, mgr Marcin Rychlik, dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, mgr Tomasz Urbański, dr Stefan Dziembowski, dr Marcin Jurdziński
  Data rozp.: 2001-01-01
  Data zakończ.: 2002-12-31
 • Abstrakcyjna teoria specyfikacji i jej zastosowania
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 7 T11C 002 21
  Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr Sławomir Lasota, dr Wiesław Pawłowski, dr Tomasz Borzyszkowski, mgr Piotr Hoffman
  Data rozp.: 2001-08-01
  Data zakończ.: 2004-07-31
 • Matematyczne modele kosztu komunikacyjnego dostępu do baz danych
  Kierownik: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 7 T11C 007 21
  Wykonawcy: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, mgr Michał Aleksander Bielecki
  Data rozp.: 2001-07-01
  Data zakończ.: 2002-12-31
 • Modelowanie ewolucji molekularnej i procesu zwijania białek - podejście algorytmiczne
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 7 T11F 016 21
  Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr Piotr Pokarowski, dr Anna Gambin, dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, mgr Paweł Górecki, mgr Łukasz Sznuk, prof. Piotr Słonimski, prof. Ken A. Dill
  Data rozp.: 2001-07-01
  Data zakończ.: 2003-12-31
 • Zestaw testów do weryfikacji i oceny analizatorów języka polskiego
  Kierownik: dr hab. Janusz S. Bień
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 002 13
  Wykonawcy: dr hab. Janusz S. Bień, prof. dr hab. Zygmunt Saloni, dr hab. Marek Świdziński
  Data rozp.: 1997-07-01
  Data zakończ.: 1999-12-31
 • Obserwacyjna równoważność programów i struktur danych a bisymulacja procesów współbieżnych (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 046 14
  Wykonawcy: dr hab. Andrzej Tarlecki, mgr Sławomir Lasota
  Data rozp.: 1998-01-01
  Data zakończ.: 1999-12-31
 • Logika stosowana i programowanie funkcyjne
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 035 14
  Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr hab. Paweł Urzyczyn, mgr Marcin Benke, mgr Jacek Chrząszcz, mgr Grzegorz Grudziński, mgr Robert Maron, mgr Aleksy Schubert, mgr Daria Walukiewicz
  Data rozp.: 1998-01-01
  Data zakończ.: 2000-12-31
 • Algorytmy rozproszone i równoległe dla problemów kombinatorycznych
  Kierownik: dr hab. Bogdan Chlebus
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 036 14
  Wykonawcy: dr hab. Bogdan Chlebus, prof. Wojciech Rytter, dr Krzysztof Diks, mgr Dariusz Kowalski, mgr Sinh Hoa Nguyen Thi
  Data rozp.: 1998-01-01
  Data zakończ.: 2000-12-31
 • Algorytmika problemów o dużym rozmiarze
  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 039 15
  Wykonawcy: prof. dr hab. Wojciech Rytter, dr Mirosław Kowaluk, dr Wojciech Plandowski, mgr Adam Malinowski, mgr Anna Gambin, Krzysztof Sobusiak, dr hab. Bogdan Chlebus, mgr Dariusz Kowalski, dr Krzysztof Diks
  Data rozp.: 1998-06-01
  Data zakończ.: 2001-06-30
 • Metodyka i narzędzia wspomagające konstruowanie poprawnego oprogramowania
  Kierownik: dr hab. Jan Madey
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 015 15
  Wykonawcy: dr hab.Jan Madey, prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, dr Janina Mincer-Daszkiewicz, dr Kazimierz Grygiel, mgr Adam Bałaban, mgr Marcin Engel, mgr Agata Janowska, mgr Paweł Janowski, mgr Marcin Kubica, mgr Mirosława Miłkowska, mgr Krzysztof Stencel, Arkadiusz Biernat, Jan Czermiński, Erwin Dzienis, Grzegorz Jakacki, Leszek Kowalczyk, Artur Kret, Piotr Krysiuk, Albert Krzymowski, Grzegorz Marczyński, Michał Rembiszewski, Tomasz Śmigielski, Paweł Weżgowiec, Szymon Zioło
  Data rozp.: 1998-07-01
  Data zakończ.: 2001-06-30
 • Matematyczne podstawy technik opisu i analizy poprawności systemów informatycznych
  Kierownik: dr hab. Damian Niwiński
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu: 8T11C 027 16
  Wykonawcy: dr hab. Damian Niwiński, dr Jerzy Tyszkiewicz, dr Igor Walukiewicz, Tomasz Urbański, mgr Zbigniew Łukasiak
  Data rozp.: 1999-01-01
  Data zakończ.: 2000-12-30
 • Games and Automata for Synthesis and Verification
  Research Training Network
  Kierownik: Erich Grädel
  Finansowany przez: Komisję Europejską (5th Framework Programme)
  Nr grantu: 501/77/283
  Koordynator: Jerzy Tyszkiewicz
  Wykonawcy: Michal Bielecki, Mikolaj Bojanczyk, Stefan Dziembowski, Marcin Jurdzinski, Lukasz Krzeszczakowski, Slawomir Lasota, Damian Niwinski, Marcin Peczarski, Michal Przybylski, Aleksy Schubert, Pawel Tatarczak, Jerzy Tyszkiewicz
  Data rozp.: 2002-08-28
  Data zakończ.: 2006-12-31
 • Algorytmika kombinatoryczna złożonych problemów współczesnej informatyki
  Kierownik: prof. dr hab. W. Rytter
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 4 T11C 044 25
  Wykonawcy: dr hab. Krzysztof Diks, dr Mirosław Kowaluk, dr hab. Wojciech Plandowski, dr hab. Bogdan Chlebus, dr Anna Gambin, dr Adam Malinowski, dr Dariusz Kowalski, mgr Krzysztof Ciebiera, mgr Robert Dąbrowski, mgr Łukasz Kowalik, mgr Maciej Kurowski, mgr Marcin Mucha, mgr Karol Gołąb, mgr Łukasz Sznuk, mgr Piotr Sankowski, mgr Tomasz Waleń
  Data rozp.: 2003-01-01
  Data zakończ.: 2006-01-01
 • Wykrywanie horyzontalnego transferu genów (promotorski)
  Celem projektu jest opracowanie metody wykrywania horyzontalnego transferu genów. Jest to zjawisko, które umożliwia przeniesienie materiału genetycznego pomiędzy różnymi gatunkami, byc może niespokrewnionymi. Jest ono ważneni tylko dla badania zależności ewolucyjnych między organizmami ale także w praktycznych problemach dotyczących m.in. projektowania lekow i zywności genetycznie modyfikowanej. Podstawowe metody wykrywania oparte są na analizie anomalii występujących w sekwencji kwasów nukleinowych, aminokwasów bądź drzew filogentycznych. W szczególności celem projektu jest opracowanie nowego modelu ewolucyjnego opartego na podejściu filogentycznym z zastosowaniem probabilistycznych metod z wykorzystaniem maksymalizacji wiarygodności (maximum likehood) dość powszechnie stosowanej w rekonstrukcji drzew ewolucyjnych. Kolejnym celem będzie opracowanie, w oparciu o powyższy model, efektywnych algorytmów wykrywania horyzontalnego transferu oraz wykonanie eksperymentalnego systemu, który będzie mógł być wykorzystywany przez biologów do testowania hipotez trasferu.
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 4 T11F 020 25
  Wykonawcy: mgr Paweł Górecki
  Data rozp.: 2003-11-14
  Data zakończ.: 2005-11-13
 • Matematyczne podstawy poprawności, bezpieczeństwa i efektywności rozproszonych systemów informatycznych
  Systemy informatyczne złożone z wielu komponentów zorganizowanych w sieci, jak np. Ineternet, są dziś standardem technologicznym. Jednak projektowanie rozproszonych systemów informatycznych stawia przed ich twórcami wyzwania, jakie nie występowały w zagadnieniach konstruowania oprogramowania przeznaczonego do działania na pojedynczym komputerze. Intuicyjna ocena poprawności, a takżewielokrotne nawet testy są dalece niewystarczające. Informatyka teoretyczna wykształciła formalne metody weryfikowania własności systemów informatycznych, oparte na w szczególności na logice matematycznej, teorii automatów, teorii złożoności obliczeniowej, a także teorii gier gier i teorii informacji. W niniejszym projekcie stawiamy sobie za cel rozwijanie tych wątków teoretycznych, które prowadzą do usprawnienia konstrukcji i analizy rozproszonych systemów informatycznych.Naszymi badaniami mamy zamiar objąć trzy podstawowe postulaty dotyczące takich systemów:poprawność, bezpieczeństwo i efektywność.
  Kierownik: dr hab. Damian Niwiński
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 4 T11C 042 25
  Wykonawcy: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, dr Stefan Dziembowski, dr Sławomir Lasota, dr Aleksy Schubert, mgr Marcin Peczarski, mgr Mikołaj Bojańczyk, mgr Łukasz Krzeszczakowski, mgr Marcin Rychlik, mgr Michał Bielecki, mgr Sławomir Leszczyński
  Data rozp.: 2003-11-28
  Data zakończ.: 2006-11-27
 • Granty dla stypendystów FNP
  Kierownik: dr S. Lasota
  Finansowany przez: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: 100-501/74/NP-14
  Wykonawcy: dr Sławomir Lasota
  Data rozp.: 2003-01-01
  Data zakończ.: 2004-01-31
 • Architectures for Mobility
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansowany przez: Commision Of The European Communities Directorate- General Information Society
  Nr grantu: IST-2001-32747 "Agile"
  Wykonawcy: mgr Piotr Hoffman, mgr Artur Zawłocki
  Data rozp.: 2002-08-01
  Data zakończ.: 2005-04-30
 • Algorytmiczne problemy ścieżkowe w grafach planarnych (promotorski)
  Przedmiotem projektu będzie konstruowanie i analiza efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów ścieżkowych w grafach planarnych. Efektywne algorytmy dla problemów ścieżkowych są niezbędne w licznych zastosowaniach praktycznych (np. w projektowaniu architektury i protokołów dla sieci komputerowych, optymalizacji transportu w sieciach połączeń drogowych), a same problemy ścieżkowe są równocześnie podstawą wielu innych ważnych problemów algorytmicznycznej teorii grafów. Nasze badania będą koncentrować się wokół grafów planarnych, z uwagi na fakt, iż wiele istniejących w praktyce sieci, to sieci planarne lub niemal planarne. Zamierzamy rozważać takie problemy jak wyszukiwanie najkrótszych ścieżek, wyszukiwanie i zliczanie ścieżek i cykli o zadanych wlasnościach, a także badanie średnicy i talii grafu. Rozważane problemy należą do fundamentalnych problemów w algorytmicznej teorii grafów.
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Diks
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11C 008 26
  Wykonawcy: Łukasz Kowalik
  Data rozp.: 2004-04-01
  Data zakończ.: 2005-03-31
 • Strukturalne własności grafów planarnych i ich algorytmiczne zastosowania (promotorski)
  1. Strukturalne własności grafów planarnych i ich algorytmiczne zastosowania. 2. Rysowanie grafów planarnych. 3. Kolorowanie grafów planarnych. 4. Obliczenia dla dynamicznie zmieniających się grafów planarnych.
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Diks
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11C 006 26
  Wykonawcy: mgr Maciej Kurowski
  Data rozp.: 2004-04-01
  Data zakończ.: 2005-03-31
 • Analiza grup i sygnałów używanych do budowy struktury białek z lokalnych deskryptorów (promotorski)
  Projekt związany jest z nowatorską metodą przewidywania struktury przestrzennej białek, zwaną metodą lokalnych deskryptorów. W metodzie tej analizowane są lokalne otoczenia przestrzenne wszystkich aminokwasów we wszystkich białakach o znanej strukturze- tworzą one składające się z kilku frahmentów łańcucha białkowego deskryptozy. Następnie w grupach podobnych strukturalnie deskryptorów poszukiwane są pewne sekwencje regularności, czyli sygnały. Pierwszym celem projektu stworzenie narzędzia pozwalającego w zautomatyzowany sposób przewidywać strukturę dowolnego białka, poprzez jej "składanie" z deskryptorów reprezentujących grupy: grupy przypisywane są do pewnych fragmentów sekwencji białka dzięki sygnałom. Drugim- stworzenie środowiska pozwalającego automatycznie mierzyć jakość grup i sygnałów.
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11F 017 26
  Wykonawcy: mgr Michał Drabikowski
  Data rozp.: 2005-04-01
  Data zakończ.: 2006-03-31
 • Równania w półgrupie wolnej z dwiema niewiadomymi (promotorski)
  Równania w półgrupach wolnych stanowią część informatyli teoretycznej, która leży na pograniczu języków formalnych, logiki, teorii unifikacji i algorytmiki tekstów. Jednym z centralnych problemów w tej dziedzinie jest problem spełnialności równań w półgrupie wolnej. Problem ten jest rozstrzygalny, co udowodnił Makanin w 1977 roku [Ma77].Dowód poprawności algorytmu Makanina jest jednym z najbardziej skomplikowanych dowodów istniejących w informatyce teoretycznej. Problem spelnialności jest jednak NP-trudny [An79], a więc prawdopodobnie nie ma algorytmu wielomianowego dla tego problemu. Zachodzi więc potrzeba znalezienia efektywnych algorytmów dla szczególnych klas równań. Jesli ograniczymy się do równań z jedną niewiadomą, to istnieje algorytm działający w czasie 0(n log n), gdzie n jest rozmiarem równania wejściowego [EyGoMa94]. Dla równań z dwiema zmiennymi są dwa algorytmy [ChPa91] i [IIP100]. Złozoności tych algorytmów to odpowiednio 0(n100) i 0(n6). Problem spełnialności jest problemem, w którym należy dla danego równania wejściowego stwierdzić czy równanie ma rozwiązanie. Znacznie bardziej wyzywającym problemem jest problem znajdowania opisu wszystkich rozwiązań równania. Dla równań z jedną zmienną taki algorytm istnieje [EyGoMa94] i działa w czasie 0(n log n).Algorytm ten został poprawiony i działa w czasie 0(#xlog n), gdzie #X jest liczbą wystąpień zmiennej w równaniu [DąPl02]. Jest on więc liniowy, a więc optymalny, jeśli #x<n/log n. Algorytm ten będzie stanowił część pracy doktorskiej R.Dąbrowskiego- głównego wykonawcy tego projektu. Celem tego ptojektu będzie stworzenie wielomianowego algorytmu rozwiązującego równania z dwiema niewiadomymi.
  Kierownik: dr hab. Wojciech Plandowski
  Finansowany przez: Ministerster Nauki I Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11C 020 27
  Wykonawcy: mgr Robert Dąbrowski
  Data rozp.: 2004-10-15
  Data zakończ.: 2005-10-14
 • Wnioskowanie o programach przy użyciu narzędzi opartych na teorii typów
  Niektóre dziedziny aktywności ludzkiej wymagają, aby używane w nich oprogramowanie było szczególnie wysokiej jakości i zapewniało nadzwyczajne standardy bezpieczeństwa (np. oprogramowanie bankowych kart chipowych czy też oprogramowanie sterujące działaniem hamulców w nowoczesnych samochodach). Rozwijanie narzędzi komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń zmierza do systematycznych metod zapewniania jakości takiego oprogramowania. W naszych badaniach będziemy się skupiać na wzbogaceniu możliwośći stosowania systemu komputerowo wspomaganego dowodzenia Coq. Przewidujemy wykonanie w ramach projektu badań teoretycznych zapewniających solidne matematyczne podstawy prawidłowego działania wprowadzonych rozszerzeń. Będą stanowiły one fundament dla prac implementacyjnych zmierzających do udoskonaleń systemu Coq obejmujących glębsze przystosowanie Coqa do analizy programów w Javie i rozszerzenie zestawu taktyk dowodowych tego systemu. W naszych badaniach teoretycznych znaczące miejsce zajmą systemy przypisywania typów i ich zastosowanie w projektowaniu taktyk dowodzenia.
  Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki I Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11C 002 27
  Wykonawcy: dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, dr Aleksy Schubert, dr Jacek Chrząszcz, mgr Michał Gajda, mgr Patryk Czarnik; mgr Jarosław Kuśmierek
  Data rozp.: 2004-10-29
  Data zakończ.: 2007-10-28
 • Estymatory rozkładów prawdopodobieństwa występowania sekwencji aminokwasowej w uliniowieniu i ich zastosowanie do predykcji struktury trójwymiarowych bialek (promotorski)
  Projekt jest częścią metody przewidywania struktury przestrzennej białek, zwanej metodą lokalnych deskryptorów strukturalnych. Metoda ta polega na analizie otoczenia aminokwasów w białkach. Takie lokalne otoczenia strukturalne nazwane zostały deskryptorami. Deskryptory są elementami budującymi białka. W przypadki białka o znanej sekwencji i nieznanej strukturze predykcja struktury zostaje zbudowana z istniejących deskryptorów, na podstawie odpowiedniości struktura- sekwencja, estymowanej spośród deskryptorów o podobnej strukturze przestrzennej. Celem projektu jest badanie tej opowiedniości: konstrukcja modelu pozwalającego estymować prawdopodobieństwo, że dana sekwencja może przyjąć lokalnie kształt badanej grupy deskryptorów podobnych strukturalnie. Dalszym celem jest przeprowadzenie testów modelu i użycie go do predykcji struktury białek.
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki I Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11F 006 27
  Wykonawcy: mgr Szymon Nowkowski
  Data rozp.: 2004-10-20
  Data zakończ.: 2006-10-19
 • Algebraiczne algorytmy grafowe (promotorski)
  Przedmiotem projektu będzie konstruowanie i analiza efektywnych algorytmów Monte Carlo dla problemów zliczania. Efektywne algorytmy dla problemów zliczania są niezbędne w licznych zastosowaniach praktycznych, na przykład w analizie i projektowaniu sieci komputerowych, mechanice statystycznej, czy biologii molekularnej. W ramach projektu zamierzamy zająć sie poszukiwaniem wielomianowych, randomizowanych schematów aproksymacyjnych dla problemów zliczania obiektów kombinatorycznych (w tym dla otwartego problemu zliczania skojarzeń w grafie), jak i eksperymantalnym i teoretycznym badaniem nowych, autorskich metod zliczania- próbkowania jednoczesnego i metody wyznacznikowej [S03-1, S03-2]. Chcemy także zaprojektować efektywne algorytmy zliczania w strukturach dynamicznych, tzn. takich, które zmieniają się w czasie.
  Kierownik: Dr hab. Krzysztof Diks
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11C 021 27
  Wykonawcy: mgr Piotr Sankowski
  Data rozp.: 2004-11-16
  Data zakończ.: 2005-11-16
 • Algebraiczne metody szukania skojarzeń w grafach (promotorski) - ostatecznie nie był realizowany
  Przedmiotem projektu jest projektowanie i analiza algorytmów dla jednego z podstawowych problemów grafowych- wyznaczania najliczniejszych skojarzeń. W roku 2004 autor wspólnie z Piotrem Sankowskim) zaprojektował asymptotycznie najszybsze znane algorytmy obliczania najliczniejszych skojarzeń w grafach gęstych i grafach planarnych, dokonując pierwszego do dłuższego czasu przełomu w badaniach nad algorytmami dla skojarzeń. W tym celu ulepszono metody algebraiczne zaproponowane przez Lovasza. Złożoność zaproponowanych algorytmów jest taka sama jak złozoność obliczania wyznacznika. Przedstawione algorytmy wymagają dalszych badań w kierunku ich uproszczenia w taki sposób, żeby implementacje tych algorytmów stały się rzeczywiście konkurencyjne w stosunku do istniejących algorytmów obliczania najliczniejszych skojarzeń. Ponadto planujemy zbadanie możliwości wykorzystania kombinatorycznych algorytmów znajdujących doskonałe skojarzenia do mnożenia macierzy boolowskich.
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Diks
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11 024 28
  Wykonawcy: mgr Marcin Mucha
  Data rozp.:
  Data zakończ.:
 • Algorytmiczne i obliczeniowe problemy bioinformatyki
  Zamierzamy prowadzić badania w nastepujących trzech tematach: Proteomika, Sieci regulacji genomów, Teoria ewolucji.
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3 T11 021 28
  Wykonawcy: dr Anna Gambin, dr Norbert Dojer, dr Paweł Górecki, mgr Joanna Reda, dr Bartosz Wilczyński, dr Damian Wójtowicz, dr hab. Michał Dadlez, prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, prof. Piotr Słonimski.
  Data rozp.: 2005-05-30
  Data zakończ.: 2008-05-29
 • Dowodzenie poprawności implementacji behawioralnej w procesie konstrukcji oprogramowania
  Kierownik: dr Sławomir Lasota
  Nr grantu: 8T11 019 19
  Wykonawcy: dr Sławomir Lasota
  Data rozp.: 2000-07-01
  Data zakończ.: 2001-06-30
 • System wspomagania dowodzenia dla duzych aplikacji, oparty na rachunku konstrukcji (promotorski)
  Kierownik: dr hab.Paweł Urzyczyn
  Finansowany przez: KBN
  Nr grantu: 4T11C 023 22
  Wykonawcy: mgr Jacek Chrząszcz
  Data rozp.: 2002-03-01
  Data zakończ.: 2003-08-31
 • Silna normalizacja przepisywania w rachunku konstrukcji (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: KBN
  Nr grantu: 4T11C 024 22
  Wykonawcy: mgr Daria Walukiewicz-Chrząszcz
  Data rozp.: 2002-03-01
  Data zakończ.: 2003-08-31
 • Modelowanie ewolucji genomów (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
  Nr grantu: 3T11F 016 28
  Wykonawcy: mgra Damian Wójtowicz
  Data rozp.: 2005-05-30
  Data zakończ.: 2007-05-29
 • Typy w dowodzeniu i programowaniu (Types for Proofs and Programs).
  Przedmiotem projektu jest komputerowo wspomagane wnioskowanie formalne. Jest to dziedzina wyrastająca na gruncie logiki formalnej, mająca obecnie istotne zastosowanie dla weryfikacji systemów programistycznych. Przedmiotem badań jest rozwój technologii pragramowania i formalnego wnioskowania opartego na metodach teorii typów. Projekt ma na celu rozwój języków i narzędzi wnioskowania i stosowanie tej technologii w rozmaitych dziedzinach takich jak języki programowania, "certyfied software" i komputerowa formalizacja matematyki, a także dydaktyka matematyki.
  Kierownik: Prof. Jan Smith
  Finansowany przez: Komisja Europejska
  Nr grantu: 510996
  Koordynator: Prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Wykonawcy: prof. Paweł Urczyczyn, prof. Jerzy Tiuryn, dr Aleksy Schubert, dr Daria Walukiewicz- Chrząszcz, dr Jacek Chrząszcz, Zdzisław Spławski
  Data rozp.: 2004-09-01
  Data zakończ.: 2007-08-30
 • MOBIUS - Mobility, Ubiquity and Security
  Kierownik: Gilles Barthe, Imdea Software, Hiszpania
  Finansowany przez: European Community 6th Framework Programme
  Nr grantu: IST - 15905
  Koordynator: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Wykonawcy: dr Jacek Chrząszcz, dr Aleksy Schubert, dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, mgr Patryk Czarnik, mgr Jędrzej Fulara i mgr Krzysztof Jakubczyk
  Data rozp.: 2005-09-01
  Data zakończ.: 2009-08-31
 • SENSORIA - Software Engineering for Service-Oriented Overlay Computers
  Kierownik: R. Balleisen, LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITAET MUENCHEN
  Finansowany przez: European Community 6th Framework Programme
  Nr grantu: 016004
  Koordynator: Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Data rozp.: 2005-09-01
  Data zakończ.: 2009-08-31
 • Weryfikacja i zapytania dotyczące struktur z danymi
  projekt w ramach polsko-francuskiego programu POLONIUM
  Kierownik: dr Luc Segoufin (GEMO INRIA, Francja)
  Finansowany przez: Komitet Badań Naukowych
  Nr grantu:
  Koordynator: dr Sławomir Lasota
  Wykonawcy: dr hab. Damian Niwiński, dr Mikołaj Bojańczyk, mgr Filip Murlak
  Data rozp.: 2006-01-01
  Data zakończ.: 2007-01-01
 • Detection and evolutionary analysis of repeats in protein sequences
  Projekt w ramach polsko-francuskiego programu POLONIUM
  Finansowany przez: KBN
  Nr grantu:
  Koordynator: dr Anna Gambin
  Wykonawcy: prof. Jerzy Tiuryn, dr Sławomir lasota, dr Paweł Górecki, mgr Bartosz Wilczyński, Bogusław Kluge
  Data rozp.: 2005-01-01
  Data zakończ.: 2006-01-01
 • Zastosowanie metod algebraicznych w algorytmicznej teorii grafów
  Celem naukowym projektu jest rozwój metod i algorytmów algebraicznych oraz ich zastosowanie w algorytmicznej teorii grafów.
  Kierownik: dr Piotr Sankowski
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: 1 P03A 018 30
  Wykonawcy: dr Piotr Sankowski
  Data rozp.: 2006-06-07
  Data zakończ.: 2008-02-06
 • Rozstrzygalne hierarchie regularnych języków drzew (promotorski)
  Zasadniczym celem projektu jest opracowanie matematycznych podstaw metodologii upraszczania specyfikacji systemów współbieznych. Proponujemy podejście za pomocą automatów na drzewach niskończonych. W tym ujęciu złożonośc mierzymy za pomocą alternacji pozytywnych i negatywnych stanów pojawiających się podczas automatu, co ma odzwierciedlenie w koncepcji indeksu automatu. Jednym z kluczowych problemów jest tu kwestia znajdowania równoważnego automatu o minimalnym indeksie.Alternatywnej metody opisu złożoności języków nieskończonych drzew dostarcza deskryptywna teoria mnogości i topologia. Topologiczna złożonośc języka odzwierciedlona jest w jego położeniu w hierarchii borelowskiej/rzutowej. Wiadomo, że dla regularnych języków nieskończonych słów złożoność topologiczna jest blisko związana z minimalną wielkością indeksu deterministycznego automatu rozpoznającego język. Podobne związki dla drzew istnieją, nie są jednak jeszcze wystarczająco poznane. Podejmiemy próbę efektywnego opisu klas hierarchii borelowskiej/rzutowej dla regularnych języków nieskończonych drzew i jej związków z pojęciem indeksu. Hierarchia borelowska/rzutowa, mimo istotnych związków z indeksem, nie posiada stosownej precyzji. Baradziej subtelnych metod porównywania złożoności regularnych języków drzew dostarcza pojęcie ciągłych redukcji i związana z nim hierarchia Wadge'a. Wykorzystując to podejście Klaus Wagner uzyskał kompletny opis regularnych języków nieskończonych słów, co pozwala mieć nadzieję na powodzenie również w przypadku drzew. Zajmiemy sie zagadnieniem rozstrzygania istnienia ciągłych redukcji między zadaniami językami regularnymi oraz obliczaniem pozycji regularnych języków drzew w hierarchii Wadge'a.
  Kierownik: Dr hab. Damian Niwiński
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 005 31/0881
  Wykonawcy: mgr Filip Murlak
  Data rozp.: 2006-10-18
  Data zakończ.: 2008-04-17
 • Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie
  projekt badawczy zamawiany z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Kierownik: dr Marta Prymakowska-Bosak (IBB PAN)
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: PBZ-MNiI-2/1/2005
  Wykonawcy: prof. Jerzy Tiuryn (UW)
  Data rozp.: 2006-10-12
  Data zakończ.: 2009-10-11
 • Typy, dowody i poprawne programy
  program raealizowany na podstawie umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Francją POLONIUM
  Kierownik: prof. Jean-Pierre Jouannaud (LIX, Ecole Polytechnique, Francja)
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: BST-1129/UM
  Koordynator: prof. Paweł Urzyczyn (UW)
  Wykonawcy: dr Jacek Chrząszcz, dr Aleksy Schubert, dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz, mgr Patryk Czarnik, mgr Jarosław Kuśmierek, Gilles Dowek, Hugo Herbelin, Pierre Yves Strub, Christine Paulin, Jean-Christope Filliatre, Claude Marche
  Data rozp.: 2006-01-01
  Data zakończ.: 2007-12-31
 • Weryfikacja i zapytania dotyczące struktur z danymi
  projekt realizowany na podstawie umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Niemcami
  Kierownik: prof.dr Thomas Schwentick (Universitat Marburg Niemcy)
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: BST-1129/UM
  Koordynator: dr Sławomir Lasota (UW)
  Wykonawcy: dr Mikołaj Bojańczyk, prof. Damian Niwiński, mgr Filip Murlak, mgr Givanni Conforti, mgr Volker Weber, dr Wim Martens
  Data rozp.: 2006-01-01
  Data zakończ.: 2007-12-31
 • Zaawansowane problemy teorii automatów
  Kierownik: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 008 32/0810
  Wykonawcy: dr S. Lasota, dr M. Bojańczyk
  Data rozp.: 2007-05-04
  Data zakończ.: 2010-05-03
 • Modele i języki dla specyfikacji przepływow danych (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 007 32/0809
  Wykonawcy: Jacek Sroka
  Data rozp.: 2007-04-25
  Data zakończ.: 2008-10-24
 • Półpozycyjna determinacja gier nieskończonych (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 002 32/0472
  Wykonawcy: Eryk Kopczyński
  Data rozp.: 2007-04-25
  Data zakończ.: 2008-10-28
 • Algorytmy rozproszone odporne na błędy (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 001 32/0092
  Wykonawcy: Michał Strojnowski
  Data rozp.: 2007-04-25
  Data zakończ.: 2008-10-24
 • Nowe techniki w algorytmach grafowych: algorytmy dokladne dla problemów NP-trudnych, grafy rzadkie i ich zastosowania
  Kierownik: dr Łukasz Kowalik
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 005 32/0807
  Data rozp.: 2007-05-04
  Data zakończ.: 2009-05-03
 • Teoria programowania w logikach modalnych i deskrypcyjnych
  Kierownik: dr Anh Linh Nguyen
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N206 3982 33
  Data rozp.: 2007-11-28
  Data zakończ.: 2009-11-27
 • Games for Design and Verification (GAMES)
  ESF Research Networking Programme. As computing systems become larger, more complex, and increasingly distributed and interactive, there is a pressing need for formal methods that guarantee their reliability, correctness, and efficiency. This network proposes a research and training programme for the design and verification of computing systems, using a methodological framework that is based on the interplay of finite and infinite games, mathematical logic and automata theory.
  Kierownik: Erich Grädel, RWTH Aachen, Niemcy
  Finansowany przez: European Science Foundation
  Nr grantu:
  Koordynator: dr hab. Damian Niwiński, prof. UW
  Wykonawcy: dr Mikołaj Bojańczyk, dr hab. Sławomir Lasota
  Data rozp.: 2008-03-01
  Data zakończ.: 2013-03-31
 • Automata: from Mathematics to Applications (AutoMathA)
  ESF Research Networking Programme
  Finansowany przez: European Science Foundation
  Nr grantu:
  Koordynator: dr Mikołaj Bojańczyk
  Data rozp.: 2005-05-01
  Data zakończ.: 2010-05-31
 • Aproksymacyjne systemy wieloagentowe
  Kierownik: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 399334
  Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Szałas, dr Linh Anh Nguyen, dr hab. Beata Konikowska
  Data rozp.: 2008-05-16
  Data zakończ.: 2011-05-15
 • Odporność danych skompresowanych na błędy – wybrane zagadnienia (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Wojciech Plandowski, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 376134
  Wykonawcy: Marek Biskup
  Data rozp.: 2008-03-18
  Data zakończ.: 2009-09-01
 • Złożone problemy algorytmiczne we współczesnej informatyce teoretycznej
  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N 206 004 32/0806
  Wykonawcy: dr hab. Wojciech Plandowski, dr Anna Gambin, dr Mirosław Kowaluk
  Data rozp.: 2007-05-30
  Data zakończ.: 2010-05-29
 • Zagadnienia semantyczne w logikach nieklasycznych stosowanych do wnioskowania aproksymacyjnego
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szałas
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 399134
  Data rozp.: 2008-05-05
  Data zakończ.: 2010-05-04
 • Ewolucja sieci interakcji białko-białko (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N301 158935
  Wykonawcy: Janusz Dutkowski
  Data rozp.: 2008-08-25
  Data zakończ.: 2010-07-11
 • Wzorce sekwencyjne w tekstach: wydobywanie i analiza (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 400234
  Wykonawcy: Wojciech Jaworski
  Data rozp.: 2008-05-13
  Data zakończ.: 2009-08-15
 • Narzędzia i techniki rozszerzające modularność i siłę wyrazu języków obiektowych (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 376334
  Wykonawcy: Jarosław Kuśmierek
  Data rozp.: 2008-05-16
  Data zakończ.: 2010-04-15
 • Graph colorings and their applications
  Program Polonium
  Kierownik: dr Łukasz Kowalik, dr Riste Škrekovski
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu:
  Koordynator: dr Łukasz Kowalik
  Data rozp.: 2008-01-01
  Data zakończ.: 2009-12-31
 • Algorytmiczne problemy biologii systemów i bioinformatyki
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N301 065236
  Data rozp.: 2009-05-05
  Data zakończ.: 2012-05-04
 • Formalizacja naiwnej teorii typów (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 358536
  Wykonawcy: Agnieszka Kozubek
  Data rozp.: 2009-05-21
  Data zakończ.: 2011-04-30
 • Teoria typów w badaniach własności programów
  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Urzyczyn
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 355836
  Data rozp.: 2009-05-25
  Data zakończ.: 2011-11-24
 • Foundations of XML – Safe Processing of Dynamic Data over the Internet (FOX)
  Projekt międzynarodowy współfinansowany. Polska nazwa: Podstawy XML – Bezpieczne Przetwarzanie Danych Dynamicznych w Internecie. Seventh Framework Programme (FP7), Theme 3, Information and Communication Technologies. Collaborative project . http://lib.bioinfo.pl/projects/view/4717
  Finansowany przez: Komisja Europejska
  Nr grantu: 233599
  Koordynator: dr hab. Mikołaj Bojańczyk
  Data rozp.: 2009-05-01
  Data zakończ.: 2012-06-30
 • Algorytmy aproksymacyjne o ograniczonych zasobach
  Kierownik: dr Piotr Sankowski
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 355636
  Data rozp.: 2009-05-21
  Data zakończ.: 2012-05-20
 • Adaptatywne symulacje w modelowaniu procesów decyzyjnych o wielkich rozmiarach na przykładzie gry GO (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 359236
  Wykonawcy: Łukasz Lew
  Data rozp.: 2009-05-21
  Data zakończ.: 2010-09-26
 • Genomika porównawcza transpozonów roślinnych
  Kierownik: dr hab. Anna Gambin
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N301 013436
  Data rozp.: 2009-05-05
  Data zakończ.: 2012-05-04
 • Modelowanie matematyczne i analiza algorytmiczna molekularnych szlaków sygnałowych
  Kierownik: dr hab. Sławomir Lasota
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 356036
  Data rozp.: 2009-05-21
  Data zakończ.: 2012-05-20
 • Expressive Power of Tree Logics (SOSNA)
  ERC Starting Grant
  Kierownik: dr hab. Mikołaj Bojańczyk
  Finansowany przez: European Research Council
  Nr grantu: 239850
  Data rozp.: 2009-11-01
  Data zakończ.: 2013-10-31
 • Kartograf
  zlecenie firmy Symantec Poland Sp. z o.o.
  Kierownik: dr Janusz Jabłonowski
  Finansowany przez: Symantec GmbH
  Nr grantu:
  Data rozp.: 2009-07-05
  Data zakończ.:
 • System do testowania aplikacji w środowisku RCS
  Finansowany przez: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  Nr grantu: DOC 280
  Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Data rozp.: 2009-12-16
  Data zakończ.: 2010-12-30
 • System automatycznej oceny bezpieczeństwa telefonów komórkowych
  Finansowany przez: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  Nr grantu: DOC 279
  Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Data rozp.: 2009-12-16
  Data zakończ.: 2010-12-30
 • Applications of automata theory to processing XML documents
  Kierownik: dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. UW
  Finansowany przez: Ministry of Science and Higher Education
  Nr grantu: N N206 380037
  Data rozp.: 2009-10-15
  Data zakończ.: 2011-08-03
 • Specyfikacja i weryfikacja systemów oprogramowania – od teorii do praktyki
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 493138
  Data rozp.: 2010-03-29
  Data zakończ.: 2013-03-28
 • Teoria i praktyka obliczania najliczniejszych skojarzeń w grafach
  Grant promotorski
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Finansowany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Nr grantu: N N206 373339
  Wykonawcy: Piotr Stańczyk
  Data rozp.: 2010-10-28
  Data zakończ.: 2011-10-27
 • Analiza strukturalna i predykcja modułów cis-regulatorowych w genomach wyższych eukariotów.
  Kierownik: dr Norbert Dojer
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N519 652740
  Wykonawcy: prof.gr hab. Jerzy Tiuryn, dr inż. Przemysław Biecek, dr Bartosz Wilczyński, dr Michał Dąbrowski
  Data rozp.: 2011-04-15
  Data zakończ.: 2014-04-14
 • Złożoność parametryzowana i algorytmy wykładnicze.
  Kierownik: dr hab. Łukasz Kowalik
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N206 567140
  Wykonawcy: mgr Marek Cygan, mgr Marcin Pilipczuk, dr Jakub Wojtaszczyk
  Data rozp.: 2011-04-20
  Data zakończ.: 2014-04-19
 • Nowe modele automatów.
  Kierownik: dr hab. Sławomir Grzegorz Lasota
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N206 567840
  Wykonawcy: prof. dr hab. Damian Niwiński, dr hab. Mikołaj Bojańczyk, dr Filip Murlak, dr Eryk Kopczyński, mgr Paweł Parys
  Data rozp.: 2011-05-26
  Data zakończ.: 2014-05-15
 • Procesy bezkontekstowe: teoria, algorytmy, zastosowania.
  Kierownik: dr hab. Sławomir Grzegorz Lasota (promotorski - Czerwiński)
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N206 568640
  Data rozp.: 2011-04-20
  Data zakończ.: 2013-04-19
 • Algorytmy on-linew modelach stochastycznych.
  Kierownik: dr Marcin Ireneusz Mucha
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N206 567940
  Wykonawcy: mgr Marek Cygan, dr hab. Piotr Sankowski
  Data rozp.: 2011-04-20
  Data zakończ.: 2014-04-19
 • Wybrane problemy współczesnej algorytmiki
  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N206 566740
  Wykonawcy: prof. dr hab.Krzysztof Diks, prof. dr hab.Wojciech Plandowski, dr hab. Mirosław Kowaluk
  Data rozp.: 2011-04-20
  Data zakończ.: 2014-04-19
 • Algorytmiczne i kombinatoryczne problemy związane ze zliczaniem powtórzeń w słowach.
  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter (promotorski - Jakub Radoszewski)
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N206 568540
  Data rozp.: 2011-04-20
  Data zakończ.: 2012-04-19
 • Zaawansowane obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych
  Kierownik: dr hab. Jerzy Paweł Tyszkiewicz
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: N N516473140
  Wykonawcy: dr Jacek Sroka
  Data rozp.: 2011-05-26
  Data zakończ.: 2013-05-25
 • Analiza i opracowanie metod eksploracji procesów w oparciu o algorytmy szkieletowe.
  Kierownik: mgr Adam Paweł Przybyłek
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2011/01/N/ST6/02752
  Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki- opiekun naukowy
  Data rozp.: 2011-12-15
  Data zakończ.: 2013-12-14
 • Zaawansowane metody wnioskowania i techniki optymalizacyjne dla problemów klasyfikacji ontologii i sprawdzenia spójności ontologii.
  Kierownik: dr hab. Anh Linh Nguyen
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2011/01/B/ST6/02759
  Data rozp.: 2011-12-07
  Data zakończ.: 2014-12-06
 • Narzędzia, algorytmy i modele w badaniu wspólnej ewolucji gatunków, genów i białek.
  Kierownik: dr Paweł Piotr Górecki
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2011/01/B/ST6/02777
  Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, prof. Oliver Eulenstein
  Data rozp.: 2011-12-07
  Data zakończ.: 2014-12-06
 • Rozwój regułowych języków zapytań stosowanych w systemach inteligentnych.
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Piotr Szałas
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2011/01/B/ST6/02769
  Wykonawcy: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, dr hab. Anh Linh Nguyen
  Data rozp.: 2011-12-07
  Data zakończ.: 2014-12-06
 • Integracyjna biologia systemów: wnioskowanie z heterogenicznych danych
  Kierownik: dr hab. Anna Barbara Gambin
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2011/01/B/NZ2/00864
  Wykonawcy: dr Tomasz Burzykowski, dr hab. Paweł Stankiewicz, dr Przemysław Biecek, dr Norbert Dojer, mgr Piotr Dittwald, mgr Mikołaj Rybiński, mgr Maciej Sykulski, mgr Agata Charzyńska
  Data rozp.: 2011-12-27
  Data zakończ.: 2014-12-26
 • Computational modeling of transcription regulation in the context of chromatin dynamics
  Kierownik: dr Bartosz Wilczyński
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/2010-2/16
  Data rozp.: 2011-05-01
  Data zakończ.: 2013-04-30
 • Scalable Self-Managed Point-to-Point Routing for the Internet of Things Applications
  Kierownik: dr Konrad Iwanicki
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/2010-2/4
  Data rozp.: 2011-07-01
  Data zakończ.: 2013-06-30
 • Nebulostore: Peer-to-Peer Storage System
  Kierownik: dr Krzysztof Rządca
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/2010-2/13
  Data rozp.: 2011-05-01
  Data zakończ.: 2013-04-30
 • Interactive Computations in Layered Granular Networks
  Kierownik: dr Piotr Wasilewski
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/20111-3/12
  Data rozp.: 2011-09-01
  Data zakończ.: 2013-08-31
 • Quering and Managing Navigational Databases
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: Homing Plus/2010-1/11
  Koordynator: dr Filip Murlak
  Data rozp.: 2010-10-01
  Data zakończ.: 2012-09-30
 • Cryptographic Protocols Provably-Secure Against Physical Attacks
  Kierownik: dr Stefan Dziembowski
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: WELCOME/2010-4/2
  Wykonawcy: dr Stefan Dziembowski
  Data rozp.: 2011-06-01
  Data zakończ.: 2015-05-31
 • Cryptography on Non-Trusted Machines
  Kierownik: dr Stefan Dziembowski
  Finansowany przez: ERC
  Nr grantu: CNTM
  Koordynator: dr Stefan Dziembowski
  Wykonawcy: mgr. Konrad Dumoga, mgr. Michał Zając, mgr. Maciej Obremski, mgr. Tomasz Kazana
  Data rozp.: 2008-11-02
  Data zakończ.: 2013-10-31
 • EMBO Instalation Grant
  Kierownik: dr Bartosz Wilczyński
  Finansowany przez: EMBO
  Nr grantu: No. 2354
  Data rozp.: 2012-01-20
  Data zakończ.: 2015-01-19
 • Całościowe przewidywanie kooperatywnych elementów regulatorowych w genomach eukariotycznych..
  Kierownik: mgr Aleksander Jankowski
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki Kraków
  Nr grantu: 2011/03/N/NZ2/03177
  Wykonawcy: prof.dr hab. Jerzy Tiuryn
  Data rozp.: 2012-09-18
  Data zakończ.: 2014-09-17
 • Graph within graphs. Algorithmic and combinatorial aspects of containment relations in graphs.
  Kierownik: dr Marcin Kamiński
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/2011-4/8
  Data rozp.: 2012-07-04
  Data zakończ.: 2014-06-30
 • The Expressiveness of Modal Fixpoint Logics.
  Kierownik: dr Alessandro Facchini
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/2012-5/1
  Data rozp.: 2012-09-01
  Data zakończ.: 2014-08-31
 • Złożoność obliczeniowa problemów spójności w grafach
  Kierownik: dr Marcin Kamiński
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/D/ST6/02432
  Data rozp.: 2013-07-09
  Data zakończ.: 2016-07-08
 • Parametry modeli skończonych
  Kierownik: dr Eryk Kopczyński
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/D/ST6/02435
  Data rozp.: 2013-07-12
  Data zakończ.: 2016-07-11
 • Automatyzacja wnioskowania konstruktywnego
  Kierownik: dr hab.Aleksy Schubert
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/B//ST6/01532
  Wykonawcy: prof. dr hab.Paweł Urzyczyn, dr Konrad Zdanowski, dr Marcin Benke,dr Jacek Chrząszcz, dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz
  Data rozp.: 2013-05-16
  Data zakończ.: 2016-01-15
 • Modelowanie aktywności transpozonów indukowanej stresem
  Kierownik: dr hab.Anna Gambin
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/06/M/ST6/00438
  Wykonawcy: dr Arnaud Le Rouzic, prof.Pierre Capy, dr inż. Dariusz Grzebelus, mgr Michał Startek
  Data rozp.: 2013-02-08
  Data zakończ.: 2016-02-07
 • SocSenSys: Systemy sprzężenia społecznego oparte o osobiste sieci sensorowe
  Kierownik: dr Konrad Iwanicki
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowien
  Nr grantu: 2012/05/D/ST6/03582
  Wykonawcy: dr Marcin Peczarski, dr Dominik Batorski
  Data rozp.: 2013-02-07
  Data zakończ.: 2016-02-06
 • Podstawy teoretyczne systemów wspomagania dowodzenia zezwalających na nieograniczone definicje rekurencyjne
  Kierownik: mgr Łukasz Czajka
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/N/ST6/03398
  Data rozp.: 2013-07-11
  Data zakończ.: 2016-01-10
 • Metody obliczeniowe do detekcji mutacji zwiącznych z opornością na antybiotyki w szczepach bakteryjnych
  Kierownik: mgr Michał Wźniak
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/05/N/ST6/03247
  Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  Data rozp.: 2013-03-25
  Data zakończ.: 2015-03-25
 • Symulacja i bisymulacja dla procesów bezkontekstowych i auomatów ze stosem
  Kierownik: mgr Piotr Hofman
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/05/N//ST6/03226
  Data rozp.: 2013-02-06
  Data zakończ.: 2014-08-05
 • Nowe pojęcie skończoności w teorii obliczeń
  Kierownik: dr hab. Mikołaj Bojańczyk
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/B/ST6/01497
  Wykonawcy: dr hab. Bartosz Klin, dr hab. Sławomir Lasota, dr Szymon Toruńczyk, mgr Joanna Ochremiak, mgr Nathanael Fijalkow
  Data rozp.: 2013-08-29
  Data zakończ.: 2016-08-28
 • Modele i algorytmy zarządzania zasobami współczesnych systemów informatycznych
  Kierownik: dr inż.Krzysztof Rządca
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/D/ST6/02440
  Data rozp.: 2013-07-04
  Data zakończ.: 2016-07-03
 • Granice rozstrzygalności w teorii automatow
  Kierownik: dr Paweł Parys
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
  Nr grantu: 2012/07/D/ST6/02443
  Data rozp.: 2013-07-09
  Data zakończ.: 2016-07-08
 • Approximation and parameterized local search algorithms.
  Kierownik: dr Marek Cygan
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS 2012-6/2
  Wykonawcy: dr M.Cygan
  Data rozp.: 2013-07-01
  Data zakończ.: 2015-06-30
 • Strategic Resilience of Networks.
  Kierownik: dr Marcin Dziubiński
  Finansowany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Nr grantu: HOMING PLUS/2013-7/4
  Wykonawcy: dr Marcin Dziubiński
  Data rozp.: 2013-08-01
  Data zakończ.: 2015-07-31
 • Coś na ząb- epigenomika zaburzeń odżywiania.
  Kierownik: dr Bartosz Wilczyński
  Finansowany przez: NCBiR
  Nr grantu: ERA-NET NEURON/10/2013
  Data rozp.: 2013-08-09
  Data zakończ.: 2016-08-08
 • Zarządzanie zasobami w egoistycznych i kooperacyjnych systemach rozproszonych
  Kierownik: mgr Piotr Skowron
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Nr grantu: 2013/09/N/ST6/03661
  Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Rządca
  Data rozp.: 2014-03-18
  Data zakończ.: 2016-03-17
 • Granice obliczalności dla zapytań rekurencyjnych
  Kierownik: mgr Filip Mazowiecki
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Nr grantu: 2013/09/N/ST6/01170
  Wykonawcy: dr Filip Murlak, mgr Adam Witkowski
  Data rozp.: 2014-02-21
  Data zakończ.: 2016-02-20
 • Nr grantu:
  Data rozp.:
  Data zakończ.:
 • Sieci : Podejście wielodyscyplinarne
  Kierownik: prof. dr Krzysztof Apt
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki - Kraków
  Nr grantu: 2014/13/B/ST6/01807
  Wykonawcy: dr Marcin Dziubiński, dr Tomasz Michalak
  Data rozp.:
  Data zakończ.:
 • Formalne podstawy kryptowalut
  Kierownik: dr hab. Stefan Dziembowski
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki - Kraków
  Nr grantu: 2014/13/B/ST6/03540
  Data rozp.:
  Data zakończ.:
 • Od niejednostajnych danych dyskowych do uwierzytelniania odpornego na wycieki
  Kierownik: mgr Michał Paweł Zając
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Nr grantu: 2014/13/N/ST6/03029
  Data rozp.: 2015-02-04
  Data zakończ.: 2016-08-03
 • Obliczeniowy model specyficznej tkankowo regulacji genów
  Kierownik: mgr Paweł Bednarz
  Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  Nr grantu: 2015/16/T/NZ2/00178
  Data rozp.: 2015-09-30
  Data zakończ.: 2016-09-30

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki