You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Przetarg nieograniczony WMIM/ZP-371/37-03/2022 na dostawę serwerów i dysków dla WMIMUW

  • Plik pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 117-329661
  • Plik pdf
  Specyfikacja warunków zamówienia [SWZ]
  • Plik doc
  Edytowalne załączniki do SWZ
  • Plik xml
  Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ]
  • Plik pdf
  ID postępowania [miniPortal]
  • Plik pdf
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Plik pdf
  Informacja z otwarcia ofert
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty
  • Plik pdf
  Ponowne rozstrzygnięcie Części nr 2 postępowania