You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Przetarg nieograniczony WMIM/ZP-371/16-11/2022 na dostawę serwera dla WMIMUW

  • Plik pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 249-727648
  • Plik pdf
  Specyfikacja warunków zamówienia [SWZ]
  • Plik xml
  Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ]
  • Plik doc
  Edytowalene załączniki do SWZ
  • Plik pdf
  ID postępowania [miniPortal]
  • Plik pdf
  Ogłoszenie zmian 2023/S 006-014704
  • Plik pdf
  Wyjaśnienia, modyfikacja SWZ
  • Plik doc
  Zauktualizowany załącznik nr 2 do SWZ - formularz oferty
  • Plik pdf
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia [art. 222.4 Pzp]
  • Plik pdf
  Informacja o ofertach [art. 222.5 Pzp]
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie - wybór najkorzystniejszej oferty