You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Przetarg nieograniczony WMIM/ZP-371/09-04/2022 na dostawę foteli biurowych dla WMIMUW

  • Plik pdf
  Ogłoszeniie o zamówieniu 2022/S 249-726485
  • Plik pdf
  Specyfikacja warunków zamówienia [SWZ]
  • Plik doc
  Edytowalne załączniki do SWZ
  • Plik xml
  Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ]
  • Plik pdf
  ID postępowania [miniPortal]
  • Plik pdf
  Zaktualizowany Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy
  • Plik pdf
  Ogłoszenie zmian 2023/S 020-054060
  • Plik pdf
  Wyjaśnienia, modyfikacja SWZ
  • Plik pdf
  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  • Plik pdf
  Informacja o złożonych ofertach
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty