You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Postępowanie WMIM/ZP-371/84-11/2022 na obsługę hotelarską konferencji

  • Plik pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu [zaproszenie do składania ofert]
  • Plik doc
  Edytowalny formularz oferty
  • Plik pdf
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania