You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Postępowanie WMIM/ZP-371/82-11/2022 na obsługę cateringową konferencji CSL 2023

  • Plik pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00522615
  • Plik pdf
  Specyfikacja warunków zamówienia [SWZ]
  • Plik doc
  Edytowalne załączniki do SWZ
  • Plik pdf
  ID postępowania [miniPortal]
  • Plik pdf
  Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
  • Plik pdf
  Zmiana ogłoszenia 1
  • Plik pdf
  Zmiana ogłoszenia 2
  • Plik pdf
  Informacja o zmianie SWZ
  • Plik doc
  Zaktualizowany formularz cenowy
  • Plik pdf
  Informacja z otwarcia ofert
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie - wybór najkorzystniejszej oferty