You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Postępowanie WMIM/ZP-371/42-03/2022 na obsługę cateringową konferencji CONCUR 2022

  • Plik pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00209151
  • Plik pdf
  Specyfikacja warunków zamówienia
  • Plik doc
  Edytowalne załączniki do SWZ
  • Plik pdf
  ID postępowania miniPortal
  • Plik pdf
  Odpowiedź na pytanie
  • Plik pdf
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Plik pdf
  Informacja o ofertach
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty