You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Return to list

Postępowanie WMIM/ZP-371/11-04/2022 na dostawę dronów oraz wyposażenia na potrzeby projektu badawczego

    • Plik pdf
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia