You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automaty samosprzedające

  • Plik pdf
  Regulamin konkursu
  • Plik doc
  Załącznik 1 - Formularz ofertowy [edytowalny]
  • Plik doc
  Załącznik 2 - Wykaz usług
  • Plik pdf
  Załącznik 3 - Wzór umowy
  • Plik doc
  Załącznik 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy
  • Plik doc
  Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
  • Plik doc
  Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  • Plik pdf
  Zmodyfikowany regulamin konkursu
  • Plik doc
  Zmodyfikowany Załącznik 1 - Formularz ofertowy [edytowalny]