You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Return to list

Dynamiczny System Zakupów sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych na potrzeby WMIMUW - POUZ-361/222/2023/WMIM

  • Plik pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 130-413431
  • Plik pdf
  Sprostowanie 2023/S 134-423336
  • Plik pdf
  INFORMACJA O DSZ
  • Plik doc
  Wniosek, oświadczenie Wykonawcy [edytowalne]
  • Plik xml
  JEDZ
  • Plik pdf
  Informacja o Wykonawcach dopuszczonych do DSZ
  • Plik pdf
  Specyfikacja warunków zamówienia [SWZ] - postępowanie 1
 • Załączniki do SWZ - postępowanie 1
  • Plik pdf
  Informacja o środkach - postępowanie 1
  • Plik pdf
  Informacja o złożonych ofertach - postępowanie 1
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie cz. 2,6 postępowania 1
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie cz. 8 postępowania 1
  • Plik pdf
  Rozstrzygnięcie postępowania 1 - wybór ofert najkorzystniejszych