You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Powrót do listy wspomnień

Samuel Eilenberg

Samuel Eilenberg (1913-1998)

Ważna postać Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Studiował (1930-1934) oraz obronił doktorat (1936) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UW.