You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Ogłoszenia różne

 

Wsparcie OM za pomocą 1% podatku


Szanowni Państwo,
w imieniu kolegów z Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej zwracam się z prośbą o rozważenie wsparcia Olimpiady Matematycznej poprzez przekazanie 1% swego podatku dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego (instrukcję przekazania podatku dołączam niżej).

Słowo wyjaśnienia: Aktualna dotacja MEN dla Olimpiady Matematycznej, mniejsza niż w latach poprzednich, nie wystarcza na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych - m.in. przeprowadzenia w Polsce Zawodów Państw Bałtyckich i Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej. W najbliższym czasie, zgodnie z ustalonym od dawna międzynarodowym terminarzem, te zawody powinny odbyć się w Polsce.

Polskie Towarzystwo Matematyczne (które ma status OPP, Organizacji Pożytku Publicznego) oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (organizator OM) porozumiały się w sprawie używania przez Komitet Główny OM środków pochodzących z jednego procentu podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego do PTM ze wskazaniem celu szczególnego --- wsparcia Olimpiady Matematycznej (nie ma możliwości bezpośredniego przekazywania 1% podatku na rzecz Olimpiady).

A teraz sama instrukcja:

1. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT, należy w części dotyczącej przekazania 1% podatku dla wybranej OPP wpisać

KRS 0000042305
oraz konkretny cel: **na wsparcie organizacji Olimpiady Matematycznej**.

2. Na formularzu podatkowym w odpowiedniej rubryce wyrazić zgodę na przekazanie danych do PTM, gdyż jest to **jedyny sposób** (sic !), aby Polskie Towarzystwo Matematyczne dowiedziało się o celu przekazywanej darowizny.

Nawet skromne kwoty będą dla Olimpiady cenne.

Paweł Strzelecki