You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminar of Probability Group

Weekly research seminar


Organizers

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

 • Dec. 17, 2020, 12:15 p.m.
  Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
  Formuły splotowe dla czasu lokalnego odbitych dyfuzji
  Chciałbym opowiedzieć o pewnych zastosowaniach połączenia teorii czasu lokalnego i wycieczek procesów Markowa z teorią algebry splotów funkcji lokalnie całkowalnych na półprostej. Dla dyfuzji Ito odbitych od 0 otrzymujemy tzw. formuły splotowe, dzięki którym możemy …

 • Dec. 10, 2020, 12:15 p.m.
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  pewnych) macierzy losowych o niezależnych współczynnikach
  Odczyt będzie poświęcony poszukiwaniom dwustronnych oszacowań wartości oczekiwanych normy operatorowej macierzy losowych o niezależnych (niejednakowo rozłożonych) współczynnikach. Brak założenia o wspólnym rozkładzie współczynników powoduje, że trudno jest stosować metody kombinatoryczne używane szeroko w klasycznej teorii …

 • Nov. 26, 2020, 12:15 p.m.
  Bartłomiej Polaczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówności log-Soboleva, Becknera i oszacowania na momenty
  Opowiem o nierównościach Becknera dla procesów Markowa i ich związkach z nierównościami log-Soboleva i Poincare. W szczególności pokażę, że przy dość ogólnych założeniach na proces i związaną z nim formę Dirichleta, nierówności Becknera ze stalą …

 • Nov. 19, 2020, 12:15 p.m.
  Tomasz Gałązka (Uniwersytet Warszawski)
  Ważone nierówności dla q-funkcji
  Referat będzie poświęcony ważonym oszacowaniom w L^p pomiędzy martyngałem f, a jego q-funkcją S(f,q). Dzięki zastosowaniu różnych metod, takich jak operatory sparsujące, ekstrapolacja oraz metoda funkcji Bellmana, uzyskamy optymalną zależność od charakterystyki wagi. Przedstawione wyniki …

 • Nov. 5, 2020, 12:15 p.m.
  Michał Lemańczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Entropia iloczynu procesów
  Rozpatrzmy dwa procesy stacjonarne X = (X_i)_i, Y = (Y_i)_i indeksowane liczbami całkowitymi, gdzie X_i i Y_i przyjmuja skończenie wiele wartości rzeczywistych. Powiemy, że proces Z jest splotem multiplikatywnym X i Y o ile Z …

 • Oct. 22, 2020, 12:15 p.m.
  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
  Szacowanie procesów dodatnich
  Zamierzam opowiedzieć o szacowaniu procesów dodatnich - w tym przypadku będą to procesy kanoniczne oparte o wektory losowe o niezależnych wejściach. Opowiem o głównej hipotezie sformułowanej przez Talagranda dla procesów dodatnich, która ma związek z …

 • Oct. 15, 2020, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Dualne oszacowania słabego typu dla operatorów singularnych
  Jak wiadomo z ogólnych wyników Coifmana i Feffermana, całki singularne są ograniczone na ważonych przestrzeniach L^p (1 < p < oo) wtedy i tylko wtedy, gdy waga spełnia warunek Muckenhoupta A_p. Będzie nas interesował pokrewny …

 • March 12, 2020, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Wykład odwołany w związku z Zarządzeniem Rektora nr 50. Oszacowania w L^p dla nieprzemiennych transformat Hilberta
  Transformata Hilberta jest podstawowym operatorem singularnym i mnożnikiem Fourierowskim, grającym ważną rolę w analizie harmonicznej i analizie zespolonej. Obiekt ten można bardzo efektywnie badać przy użyciu technik pochodzących z rachunku prawdopodobieństwa i teorii równań różniczkowych …

 • March 5, 2020, 12:15 p.m.
  Anna Talarczyk-Noble (Uniwersytet Warszawski)
  Twierdzenia graniczne dla pewnej klasy wycałkowanych procesów nieskończenie podzielnych, tzw. "trawl processes"
  Rozważamy klasę procesów nieskończenie podzielnych wprowadzoną przez Barndorff-Nielsena w 2011r, tzw. "trawl processes". Mają one postać: X_t=\Lambda(A_t), gdzie \Lambda jest jednorodną, niezależnie rozproszoną miarą losową nieskończenie podzielną na R^2, a A_t przesunięciem o wektor (t,0) …

 • Jan. 16, 2020, 12:15 p.m.
  Rafał Martynek (Uniwersytet Warszawski)
  C,\delta) condition from the Talagrand's decomposition theorem for infinitely divisible processes
  In the nineties, Talagrand proved that every general infinitely divisible process can be divided into two parts: one controlled by Bernstein's inequality and the other, which is a Levy positive process. The result works under …

 • Jan. 9, 2020, 12:15 p.m.
  Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
  Zachowanie asymptotyczne gęstości stanów dla procesów Levy'ego z potencjałem kratowym
  Omówimy zachowanie asymptotyczne w zerze gęstości stanów dla hamiltonianów Levy'ego, zaburzonych losowym potencjałem kratowym. Rozważać będziemy przypadek, gdy zmienne losowe odpowiedzialne za to zaburzenie są prawie na pewno dodatnie. W przypadku tym asymptotyka istotnie zależy …

 • Dec. 19, 2019, 12:15 p.m.
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania Paourisa, Tikhomirowa i Valettasa dolnych odchyleń norm wektorów gaussowskich
  Opowiem o wynikach z pracy Grigorisa Paourisa, Konstantina Tikhomirova i Petrosa Valettasa "Hypercontractivity, and Lower Deviation Estimates in Normed Spaces", arXiv:1906.03208, dotyczących oszacowań dolnych odchyleń norm wektorów gaussowskich, tzn. prawdopodobieństw postaci Pr(\|G\|\leq \delta E\|G\|) dla …

 • Nov. 28, 2019, 12:15 p.m.
  Tomasz Tkocz (Carnegie Mellon University )
  Volume of intersections of convex bodies with their symmetric images and efficient coverings
  Let K be a convex body with volume one and barycentre at the origin. How small is the volume of the intersection of K and -K? I shall discuss such lower bounds and present applications …

 • Nov. 21, 2019, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówność Feffermana i własności ważonych przestrzeni BMO
  Klasyczny wynik Feffermana z 1971 r. mówi, iż przestrzeń BMO, klasa funkcji o ograniczonych średnich oscylacjach, jest dualna do przestrzeni Hardy'ego H^1. Rok później Getoor oraz Sharpe wykazali odpowiedni wariant tego wyniku w teorii martyngałów. …

 • Nov. 14, 2019, 12:15 p.m.
  Artur Rutkowski (Politechnika Wroclawska)
  Przestrzenie funkcyjne i zagadnienie Dirichleta dla operatorów nielokalnych
  Opowiem o różnych podejściach do zagadnienia Dirichleta dla nielokalnych operatorów Lévy'ego. Punktem wyjścia będą rozwiązania wariacyjne i związane z nimi przestrzenie typu Sobolewa. Metody probabilistycznej teorii potencjału pozwalają nam uzyskać dla tych przestrzeni twierdzenie o …