You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Publications

Journal: Bmc Bioinformatics

Number of publications: 17

2017

2015

2014

2012

2011

  • Ewa Szczurek, Florian Markowetz, Irit Gat-Viks, Przemysław Biecek, Jerzy Tiuryn and Martin Vingron, Deregulation upon DNA damage revealed by joint analysis of context-specific perturbation data, Bmc Bioinformatics 12 2011, p. 1–19.see in PBN
  • Jacek Sroka, Łukasz Bieniasz-Krzywiec, Szymon Gwozdz, Dariusz Leniowski, Jakub Łącki, Mateusz Markowski, Claudio Avignone-Rossa, Michael Bushell, Johnjoe McFadden and Andrzej Kierzek, Acorn: A grid computing system for constraint based modeling and visualization of the genome scale metabolic reaction networks via a web interface, Bmc Bioinformatics 12 2011, p. 196.see in PBN
  • Paweł Górecki, Gordon Burleigh and Oliver Eulenstein, Maximum likelihood models and algorithms for gene tree evolution with duplications and losses, Bmc Bioinformatics 12 (S15) 2011, p. 1–9.see in PBN

2010

  • Piotr Pokarowski, Jakub Mieczkowski, Magdalena E. Tyburczy and Michał Dąbrowski, Probe set filtering increases correlation between Affymetrix GeneChip and qRT-PCR expression measurements, Bmc Bioinformatics 11 (104) 2010, p. 1–10.see in PBN

2009

2007

2006