You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Publications

Jarosław Wiśniewski

2017

2016

2014

2011

2010

2009

2007

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

  • Marco Andreatta and Jarosław Wiśniewski, A view on contractions of higher-dimensional varieties, in: Algebraic geometry---Santa Cruz 1995, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island 1997, p. 153–183.see in PBN

1995

1994