You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Publications

Jerzy Tiuryn

2018

2015

 • Kinga Rutowicz, Marcin Puzio, Joanna Halibart-Puzio, Maciej Lirski, Maciej Kotliński, Magdalena Kroteń, Łukasz Kniżewski, Bartosz Lange, Anna Muszewska, Katarzyna Śniegowska-Świerk, Janusz Kościelak, Roksana Iwanicka-Nowicka, Krisztian Buza, Franciszek Janowiak, Katarzyna Żmuda, Jõesaar Indrek, Katarzyna Laskowska-Kaszub, Anna Fogtman, Hannes Kollist, Piotr Zielenkiewicz, Jerzy Tiuryn, Paweł Siedlecki, Szymon Świeżewski, Krzysztof Ginalski, Marta Koblowska, Rafał Archacki, Bartosz Wilczyński, Marcin Rapacz and Andrzej Jerzmanowski, A Specialized Histone H1 Variant Is Required for Adaptive Responses to Complex Abiotic Stress and Related DNA Methylation in Arabidopsis., Plant Physiology 169 (3) 2015, p. 2080–2101.see in PBN

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

 • T. Hvidsten, B. Wilczyński, A. Kryshtafovych, Jerzy Tiuryn, J. Komorowski and K. Fidelis, Discovering regulatory binding site modules using rule-based learning, Genome Research 15 2005, p. 856–866.see in PBN
 • Michał Drabikowski, Krzysztof Fidelis, Andriy Kryshtafovych and Jerzy Tiuryn, Local Descriptors' Library Models the Core of Protein Structures Accurately, in: RECOMB 2005 Poster Abstracts, Ź Broad Institute of MIT and Harvard Ź, Boston USA 2005.see in PBN

2004

2003

 • Szymon Nowakowski, Andriey Kryshtafovych, Krzysztof Fidelis and Jerzy Tiuryn, Detecting Local Structure in proteins by Analyzing Motif Sequence Signatures, in: Proceedings of the European Conference on Computational Biology in Conjunction with the French National Conference on Bioinformatics, Paris 2003.see in PBN
 • Dexter Kozen and Jerzy Tiuryn, Substructural Logic and Partial Correctness, in: ACM Transactions on Computational Logic, New York 2003.see in PBN
 • Agnes Szczepek, Jerzy Tiuryn and Bartosz Wilczynski, Designing DNA-microarray Probes Opimized for Hybridization Probability, in: Currents in Computtaional Molecular Biology (RECOMB), Berlin 2003.see in PBN
 • Dexter Kozen and Jerzy Tiuryn, Substructural Logic and Partial Correctness, Acm Transactions On Computational Logic 4 (3) 2003, p. 355–378.see in PBN

2002

2001

2000

 • Jerzy Tiuryn and D Kozen, On the completeness of propositional Hoare Logic, in: 5th Int. Seminar Relational Methods in Computer Science, Universite Laval, Quebec, Canada 2000.see in PBN
 • Jerzy Tiuryn, Dexter Kozen and David Harel, Dynamic Logic, The MIT Press, Cambridge, MA 2000.see in PBN
 • Jerzy Tiuryn (ed.), Proc. Foundations of Software Science and Computation Structures, Springer Verlag, Berlin 2000.see in PBN