You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Publications

Andrzej Szałas

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

 • Stella Orłowska and Andrzej Szałas (eds.), Relational Methods for Computer Science Applications, Springer Physica Verlag, 2001.see in PBN
 • J. Kachniarz and Andrzej Szałas, On a Static Verification of Integrity Constraints in Relational Databases, in: Relational Methods for Computer Science Applications, Springer Physica Verlag, 2001.see in PBN
 • Patrick Doherty, Witold Łukaszewicz and Andrzej Szałas, Computing Strongest Necessary and Weakest Sufficient Conditions of First-Order Formulas, in: Proceedings of Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2001, p. 145–154.see in PBN

2000

1999

1998

 • Leonard Bolc, Krzysztof Dziewicki, Piotr Rychlik and Andrzej Szałas, Wnioskowanie w logikach nieklasycznych. Automatyzacja wnioskowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998.see in PBN
 • P. Doherty, Witold Łukaszewicz and Andrzej Szałas, General Domain Circumscription and its effective reductions, Fundamenta Informaticae Vol. 36, nr 1 1998, p. 23–55.see in PBN

1997

1996

1995

 • Patrick Doherty, Witold Łukaszewicz and Andrzej Szałas, Computing Circumscription Revisited: Preliminary Report, in: Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 95, 1995, p. 1502–1508.see in PBN
 • Leonard Bolc and Andrzej Szałas (eds.), Time and Logic. A Computational Approach, UCL Press Ltd., London 1995.see in PBN
 • Andrzej Szałas, Temporal Logic: A Standard Approach, in: Time and Logic. A Computational Approach, UCL Press Ltd., London 1995, p. 1–50.see in PBN
 • Leonard Bolc, Krzysztof Dziewicki, Piotr Rychlik and Andrzej Szałas, Wnioskowanie w logikach nieklasycznych. Podstawy teoretyczne, 1995.see in PBN

1994

1992

1991

1989

1987

1986

1985

1984

1981