You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Publications

Zbigniew Marciniak

2015

  • Zbigniew Stanisław Marciniak, A Research Mathematician’s View on Mathematical Literacy, in: Assessing Mathematical Literacy: The PISA Experience, Springer International Publishing, 2015, r. 5, p. 117–124.see in PBN

2013

  • Zbigniew Stanisław Marciniak, Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski and Tomasz Saryusz - Wolski (eds.), Self-Certification Report of the National Qualifications Framework for Higher Education, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.see in PBN

2011

2010

2008

2007

  • Jacek Haman, Ewa Bartnik, Grażyna Czetwertyńska, Zbigniew Marciniak, Piotr Cztwertyński, Dorota Cyngot, Michał Federowicz, Agata Grabowska, Barbara Ostrowska, Jakub Komorek, Michał Sitek and Agnieszka Sułowska, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce., Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2007.see in PBN

2006

2005

2003

2001

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1987

1986

1985

1983

1982

1979