You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Publications

Jan Madey

2011

 • Maciej Sysło, Wojciech Cellary, Krzysztof Diks, Andrzej Szałas, Jan Madey, Marcin Engel, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Gawinecki, Piotr Sienkiewicz and Zenon Gniazdowski (eds.), Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2011.see in PBN
 • Leszek Rudak and Jan Madey, Dekalog COME a klasyczne modele kształcenia akademickiego, in: Metodologia i ewaluacja e-learningu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.see in PBN

2010

 • Leszek Rudak, Krzysztof Diks and Jan Madey (eds.), University Information Systems. Selected Problems, Difin SA, Warszawa 2010.see in PBN
 • Jan Madey, Ksztalcenie zindywidualizowane na Wydziale MIM UW, czyli 'Szlifowanie diamentow', in: Współpraca szkół średnich i wyższych w aspekcie lepszego przygotowania młodzieży do studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ścisłych, Warszawa 2010.see in PBN

2009

2008

2007

 • Grażyna Wieczorkowska and Jan Madey, On psychology of e-learning, in: Eunis 2007, The 13th International Conference of European University Information Systems, Grenoble 2007.see in PBN
 • Grażyna Wieczorkowska and Jan Madey, Dekalog edukacji internetowej, in: VI Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2007.see in PBN
 • Jan Madey, Akademickie Mistrzostwa Swiata w Programowaniu Zespołowym - od kuchni, in: Komputer w edukacji, Pracownia Technologii Nauczania AP, Kraków 2007.see in PBN

2004

 • Jan Madey, Czy to sen, czy Java? O ewolucji języków programowania, in: XX Konferencja Informatyka w Szkole, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.see in PBN

2003

2002

 • Jan Madey, Od analizy wymagań do weryfikacji kodu -- podejście funkcyjne, in: VIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2002.see in PBN

2000

1999

 • Jan Madey and Janina Mincer-Daszkiewicz, Wspomaganie tworzenia poprawnego oprogramowania w podejściu funkcyjnym, in: I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, p. 171–184.see in PBN

1995