You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Publications

Piotr Jaworski

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Piotr Jaworski and Marcin Krzywda, Coupling of Wiener Processes by Copulas, Statistics & Probability Letters 83 2013, p. 2027–2033.see in PBN
 • Piotr Jaworski, Fabrizio Durante and Wolfgang Karl Haerdle (eds.), Copulae in Mathematical and Quantitative Finance, Proceedings of the Workshop Held in Cracow 10-11 July 2012, Springer, 2013.see in PBN
 • Piotr Jaworski, The limiting properties of copulas under univariate conditioning, in: Copulae in Mathematical and Quantitative Finance, Proceedings of the Workshop Held in Cracow 10-11 July 2012, Springer, 2013, r. 7, p. 129–163.see in PBN
 • Piotr Jaworski, On copulas and differential inclusions, in: Synergies of Soft Computing and Statistics for Intelligent Data Analysis, Springer, 2013.see in PBN
 • Piotr Jaworski and Jacek Micał, Pojęcie ubezpieczenia i podstawowa terminologia, in: Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, r. 1, p. 17–37.see in PBN
 • Piotr Jaworski, Invariant dependence structure under univariate truncation: the high-dimensional case, Statistics 47 (5) 2013, p. 1064–1074.see in PBN

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Piotr Jaworski, Zastosowanie kopuli do modelowania zdarzeń ekstremalnych, in: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa 2007.see in PBN
 • Piotr Jaworski, Bounds for value and risk for asymptotically dependent assets-the copula approach, in: New dimensions in fuzzy logic and related technologies. Proceedings of the 5th EUSFLAT conference, University of Ostrava, Ostrava 2007.see in PBN

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1997

1995

1992

1986