You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Publications

Ludwik Czaja

2016

2015

2011

2010

 • L. Popova-Zeugmann, H.-D. Burkhard, Ludwik Czaja, W. Penczek, G. Lindemann, Andrzej Skowron and Z. Suraj (eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2010), Helenenau, Germany, September 27-29, 2010, vol. 1&2, Humboldt Universitaet zu Berlin, Berlin 2010.see in PBN
 • Andrzej Skowron, L. Popova--Zeugmann, H.-D. Burkhard, Ludwik Czaja and W. Penczek (eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2010),, Humboldt Universitaet zu Berlin, Berlin 2010.see in PBN

2009

 • Ludwik Czaja and Marcin Szczuka (eds.), Concurrency, Specification and Programming (CS&P), volume 1 & 2, University of Warsaw, Warszawa 2009.see in PBN
 • Marcin Szczuka and Ludwik Czaja, Approximation of loss and risk in granular context, in: CS&P 2009, the 18th Concurrency, Specification and Programming Worksho, University of Warsaw, Warszawa 2009.see in PBN

2008

 • Gabriela Lindemann, Hans Burkhard, Ludwik Czaja, Wojciech Penczek, Andrzej Sawicki, Holger Schlingloff, Andrzej Skowron and Zbigniew Suraj (eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2008), Humboldt Universitaet zu Berlin, Berlin 2008.see in PBN
 • Wojciech Penczek, Ludwik Czaja, Andrzej Salwicki, Andrzej Skowron, Zbigniew Suraj, Holger Schlingloff, Hans Burkhard and Gabriela Lindemann (eds.), Concurrency, Specification and Programming CS&P, Humboldt Universitaet zu Berlin 2008.see in PBN

2006

 • G. Lindemann, H. Schlinglof, H.-D. Burchard, Ludwik Czaja, W. Pęczek, Andrzej Sawicki, Andrzej Skowron and Zbigniew Suraj (eds.), Concurrency, Specification & Programming 2006 (CS&P 2006), Wandlitz, Germany, September 27-29, 2006, vol. 1-3, Springer, Heidelberg 2006.see in PBN

2004

 • G. Lindemann, H.D. Burkhard, Ludwik Czaja, Andrzej Skowron, H. Schlingloff and Z. Suraj (eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CSP 2004), vol. 1-3, no 170, str.1-587, Humboldt Universitat, Caputh, Niemcy 2004.see in PBN

2002

 • H. Burkhard, Ludwik Czaja, G. Lindemann, Andrzej Skowron and Peter Starke (eds.), Proceedings of the International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Humboldt University, Berlin 2002.see in PBN