You are not logged in | log in

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

List of talks

 • 2023-03-30, 12:15, 4060

  Tomasz Domagała (MIMUW)

  MillenniumDB - Domain Graphs Data Model, Capabilities, and Implementation

  W niniejszym referacie opiszę model danych "domain graphs" wspierany przez grafową bazę danych MillenniumDB. Porównam go z modelem RDF oraz modelem property graph. Opiszę klasy zapytań, na które pozwala model domain graphs oraz obecna wersja MillenniumDB. Zaprezentuj...

 • 2023-03-23, 12:15, 4060

  Michał Jadwiszczak (MIMUW)

  Przegląd algorytmów agregacji danych rozproszonych

  Tematem referatu będzie przedstawienie i omówienie różnych podejść do agregacji danych w rozproszonym środowisku. Dobranie odpowiedniego algorytmu pozwala poprawić interesujące nas miary takie jak np: ograniczenie ruchu sieciowego, zmniejszenie czasu wykonania lub zwiększenie o...

 • 2023-03-16, 12:15, ONLINE!!! https://meet.google.com/qhb-qprv-ufy

  Domagoj Vrgoč (PUC Chile & IMFD Chile)

  Regular path queries in MillenniumDB

  We will introduce MillenniumDB, a recently developed open-source graph database system that supports worst-case optimal join plans and light recursion in terms of regular path queries. We will then describe a simple method for evaluating path queries over graph databases that has been known in the t...

 • 2023-03-09, 12:15, ONLINE https://meet.google.com/yii-hhzg-itb

  Jakub Narębski (UMK)

  Mining software repositories: augmenting Python security vulnerabilities dataset

  Software bugs occur in the development cycle of nearly all of software projects and can cause severe problems. Information about software bugs are often delivered by users, who submit bug reports containing details about encountered defects.  During this talk we will discuss how ...

 • 2023-01-19, 12:15, 4060

  Marek Dopiera (Unoperate.com)

  Praktyczne zagadnienia tworzenia skalowalnych i niezawodnych baz danych

  Opowiem o różnicy między teorią, a praktyką w tworzeniu skalowalnej, niezawodnej i efektywnej bazy danych. W tym celu użyję przykładów z życia wziętych, żeby pokazać ogrom inżynierii dzielący architekturę od gotowego systemu. Poruszę między innymi zagadnienia definio...

 • 2023-01-12, 12:15, 4060

  Jacek Ciszewski (MIMUW)

  Database Workload Characterization with Query Plan Encoders

  Choosing an optimal query plan is known to be a hard task, dependent on database settings and data that the query operates on. Recent work “Database Workload Characterization with Query Plan Encoders” shows how we can harvest potential of transformers, widely used and powerful...

 • 2022-12-15, 12:15, 4060

  Michał Jadwiszczak (MIMUW)

  DBOS: system operacyjny oparty na bazie danych

  W referacie przedstawię DBOS, systemu operacyjnego oparty na rozproszonej bazie danych. Celem nowego OS jest natywne wsparcie rozproszonych aplikacji działających w chmurze w modelu serverless. Skupię się na omówieniu decyzji projektowych oraz prezentacji i analizie benchmarków pi...

 • 2022-12-08, 12:15, 4060

  Damian Werpachowski

  Sundial: Odporny na awarie, system synchronizacji zegarów w centrach danych

  Tematyką dzisiejszego referatu będzie problem synchronizacji zegarów w centrach danych oraz system Sundial, który jest rozwiązaniem gwarantującym odporność na awarie w wielu klasycznych przypadkach. Zostanie omówione zastosowanie synchronizacji zegarów w popularnych...

 • 2022-12-01, 12:15, 4060

  Bartosz Ruszewski (MIMUW)

  Problemy z Nullami z punktu widzenia użytkowników

  Podczas dzisiejszego referatu porozmawiamy o tym jak obecność nulli i logika trójwartościowa w SQL wpływa na intuicyjność wyników zapytań. Przenalizujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób korzystających często z SQL i sprawdzimy w jakim stopniu zgadzają...

 • 2022-11-24, 12:15, 4060

  Tomasz Domagała (MIMUW)

  Prefix Filter: Practically and Theoretically Better Than Bloom

  W niniejszym referacie zajmę się zagadnieniem filtrów. Zdefiniuję je i przedstawię ich zastosowania. Następnie przedstawię wysokopoziomowy opis sposobów ich realizacji oraz wady i zalety różnych filtrów, bloom, cuckoo, prefix. Dokładniej opiszę bud...

Pages